Loomisenergia väärkasutamine

9. Mis on tantra?

9. Mis on tantra?

Püüdes mõista erinevates allikates tantra kohta öeldut, saame suhteliselt vastuolulise pildi. Lähtudes arusaamisest, et kõikidel vaimsetel õpetustel on üks lõppeesmärk, võime väita, et tantra kui vaimse õpetuse eesmärgiks on inimese nais- ja meesaspekti ühendamine. Segadus ning erimeelsused saavad alguse sellest, et enamasti ei defineerita,  mida tähendab selles kontekstis nais- ja meesaspekt.