Valgus

36. Reaalsuse kokkupanek

36. Reaalsuse kokkupanek

Idamaised õpetused räägivad meile illusioonist — Maya’st — ja sellest vabanemisest. Kuid mis on siis reaalsus ja mis on illusioon?

Illusiooni mõistmiseks on vajalik mõista reaalsuse olemust — mis on meie jaoks reaalsus ja kuidas see tekib? Idamaised õpetused räägivad meile vormimaailmast ning kõige selle taga olevast vormitust maailmast. Vorm on see, mis paneb mingi asja või nähtuse teisest asjast või nähtusest erinema. Just vormide olemasolu on aluseks mõistetele ja keelele, sest erisuste olemasolu loob võimaluse ja vajaduse ka erinavate sõnade tekkeks. Seega keel kui lingvistiline ja märgiline nähtus baseerub duaalse maailma vormidel.