inimkonna ajalugu

21. Kosmiline peegel (I.)

21. Kosmiline peegel (I.)

Ehkki kogu universum on loodud homogeense struktuurina või energeetilis-materiaalse nähtusena, on rõhuval osal inimestel seda keeruline märgata. Kuna me (suurem  osa inimestest) oleme võtnud omaks dualistliku - eraldatusel põhineva maailmavaate, siis see teadvusseisund sunnib meid nägema ennast eraldatuna tervikust, mille osad me tegelikult oleme. Me  oleme  loonud oma meeles üksteisest eraldatud osa(konna)d, mille tõttu arvame, et me ei vastuta selle eest, mis meie ümber toimub.