tähelepanu

19. Laste kiitmisest

19. Laste kiitmisest

 Hea ei saa eksisteerida ilma halvata ning seetõttu lapse käitumise mingite aspektide positiivsesse valgusesse seadmine loob automaatselt olukorra, kus mingid (selle või mõne teise) lapse käitumise aspektid on automaatselt asetatud negatiivsesse valgusesse. Isegi kui hüpoteetiliselt kõik lapsed hakkaksid käituma positiivse mudeli alusel, siis lapsevanemad „tõstaksid latti” ning oleksime jälle sarnases olukorras tagasi.

Antud teema mõistmisel on abiks kui eelnevalt lugeda seotud artikleid:  1. Hing2. Karma,  11. Piiride seadmine lastele15. Miks lapsed on niisugused nagu nad on?  ja  18. Eluvool.