teadvelolek

72. Meditatsiooni mõjud ja kõrvalmõjud

72. Meditatsiooni mõjud ja kõrvalmõjud

Vaimsetes ringkondades on levinud veendumus mediteerimise tervendavast mõjust. Lugedes erinevaid vaimse suunitlusega blogisid ja raamatuid, jääb mulje, nagu oleks meditatsioon imeravim, mis aitab igaüht ja alati ning on seejuures veel kõrvalnähtudeta.
Tuginedes enda ja teiste inimeste kogemusele, tahan ma sellesse teemasse veidi teistsugust valgust tuua. Nimelt paljud mediteerijad on peale mediteerimise alustamist ja esmast meelerahu tõusu kogemist langenud depressiooni. Sageli on see depressioon osutunud nii sügavaks, et edasine mediteerimine on praktiliselt võimatu. Tugev usk meditatsiooni kui tervendavasse praktikasse on aga takistanud paljudel inimestel nägemast seost depressiooni ja sellele eelneva meditatsiooni vahel.