tsölibaat

24. Neitsist sündinud

24. Neitsist sündinud

Tõenäoliselt üks põhjusi, miks paljud lääne inimesed kristlusesse ja piiblisse eelarvamusega suhtuvad, on kristlikule religioonile iseloomulik pime usk ning klammerdumine ajast ja arust väidetesse, nagu näiteks Jeesuse sündimine neitsist. Püüame esmalt aru saada, kuidas selline väide üldse tekkinud on.Segadus on ilmselt alguse saanud sellest, et sõna „neitsi” on tegelikult vale tõlge heebreakeelsest sõnast „almah”, mis tähendab „puhas naine”. „Puhas naine” viitas naisele, kes elas püha elu ning oli pühendanud oma elu Jumala teenimisele, nagu oli ka Maarja, enne, kui ta kohtus Joosepiga. Teiste sõnadega, naine võis pühenduda tsölibaadile isegi peale abielus olemist ja laste saamist, jäädes seejuures puhtaks. Seetõttu võis naine olla puhas, olemata neitsi, mis tähendab, et vana testamendi ennustus sai osutuda tõeks, ehkki viljastumine toimus füüsilisel teel.