Üldine vaimne

14. Püha Graal

14. Püha Graal

Püha Graal on üks suuremaid müsteeriume lääne ühiskonna ajaloos.  Tundub, et vastuvõetavat seletust sellele müsteeriumile pole veel leitud – või kui on, siis ei ole seda aktsepteerinud piisav hulk inimesi. Tõenäoliseks põhjuseks  on ilmselt püüd seda nähtust lahti seletades panna rõhk sõna-sõnalisele seletusele ning seletajate raskused alkeemikute „salakeele”, millel oli alati vähemalt kaks tasandit, lahti kodeerimisel.

Antud teema mõistmisel on abiks, kui eelnevalt lugeda seotud artiklit1. Hing, 3. Tuli, vesi, õhk ja maa ja 4. Vitruviuse mehe lugu.

13. Puhas taju. Gautama Buddha jutustus.

13. Puhas taju. Gautama Buddha jutustus.

Te olete kuulnud lugu minu elu algusest, mil ma olin kuninga poeg, mind kasvatati keskkonnas, milles minu taju oli kaitstud lagunemise ja surma eest. Seetõttu kasvasin ma üles piiratud, ühekülgse tajuga, mida võiks siiski nimetada puhtamaks kui enamiku inimeste tajud. Te olete ka kuulnud, et just vana mehega kohtumine ning tema nägemine andis mulle arusaamise, et minu senine taju oli olnud piiratud. Ehkki minu taju oli puhtam keskmise inimese tajust, ei olnud see täiesti puhas, sest ma ei olnud teadlik teatud asjade olemasolust, mis olid saanud planeedi Maa ajutiseks reaalsuseks. Ning seda ei saa kuidagi nimetada puhtaks tajuks.

Antud teema mõistmisel on abiks, kui eelnevalt lugeda seotud artiklit: 12 Buddha ja Kristus.

12. Buddha ja Kristus

12. Buddha ja Kristus

Ehkki sõnu Buddha ja Kristus kasutatakse põhiliselt viitamaks kahe erineva vaimse õpetuse rajajale, on nende sõnade sisu siiski tunduvalt sügavam. Kui Siddhartha Gautama sündis, siis ei kutsunud keegi teda Buddhaks ning ka Jeesusust ei kutsutud Kristuseks. Sügavamal tasandil tähistavad need sõnad sarnaseid, kuid mõnevõrra erinevaid teadvusseisundeid. Kristuse tiitli saab inimene, kes on Maa peal võimeline kehastama täit Kristus-teadvust, s.t olema Kristus inimese kehastuses. Buddha tiitli saab inimene, kes on Maa peal võimeline kehastama täit Buddha-teadvust, s.t olema Buddha inimese kehastuses. Etteruttavalt olgu öeldud, et kõik inimesed omavad seda potentsiaali.

8. Vaimsed ehk spirituaalsed tsüklid

8. Vaimsed ehk spirituaalsed tsüklid

Nii mikro- kui ka makrokosmos alluvad lugematule hulgale tsüklilistele muudatustele, mille läbi toimub sageli märkamatuks jääv areng. Tüüpilised ning selgelt märgatavad tsüklid on näiteks öö ja päeva ning aastaaegade vaheldumine. Vähem märgatavad on inimese ajatajuga võrreldes kas ülilühikesed või ülipikad tsüklid (näiteks Maa prestsessioonitsükkel) või terve hulk varjatud tsükleid, millest osade olemasolust me pole üldse teadlikud. Samuti võib tsükleid tinglikult jaotada materiaalse sfääri ning vaimse sfääri tsükliteks, millest viimased on varjatumad, kuid põhjusliku jõuga materiaalse sfääri tsüklitele.