Lapsed

47. Haigused ja vaktsineerimine

47. Haigused ja vaktsineerimine

Vastus küsimusele:
Tänu väikestele lastele ja ühele veel kõhus olevale, on minu jaoks teemaks olnud laste vaktsineerimine. Tunnistan, et praeguse arengutaseme juures ei suuda ma mingit vastust iseendas leida. Arvan, et mõlemad variandid, nii poolt kui vastu, on minu emotsioonide poolt hägustatud. Võib-olla on see tõesti kaval manipuleerimine, et laste immuunsüsteemi kahjustada ja haigusi tingivad ikka väärad emotsioonid ja mõtted, mida vaktsineerimine ei kaitse. Võib-olla on aga vandenõuteoreetikud liiga äärmuslikuks läinud, ma ei tunne nii hästi universumi seadusi — ehk vaktsineerimine siiski kaitseb teatud haiguste eest?“

19. Laste kiitmisest

19. Laste kiitmisest

 Hea ei saa eksisteerida ilma halvata ning seetõttu lapse käitumise mingite aspektide positiivsesse valgusesse seadmine loob automaatselt olukorra, kus mingid (selle või mõne teise) lapse käitumise aspektid on automaatselt asetatud negatiivsesse valgusesse. Isegi kui hüpoteetiliselt kõik lapsed hakkaksid käituma positiivse mudeli alusel, siis lapsevanemad „tõstaksid latti” ning oleksime jälle sarnases olukorras tagasi.

Antud teema mõistmisel on abiks kui eelnevalt lugeda seotud artikleid:  1. Hing2. Karma,  11. Piiride seadmine lastele15. Miks lapsed on niisugused nagu nad on?  ja  18. Eluvool.

16. Armastus

16. Armastus

Tõenäoliselt on igal inimesel oma isiklik teadvustatud või teadvustamata arusaam sellest, mis on armastus. Armastust on püütud väljendada luule ja romaanivormis ning muusika- ja kunstivormis, samuti selgitada teaduse terminites, aga müsteeriumiks on see jäänud.

Käesolev artikkel on katse seletada armastust essee vormis.

15. Miks lapsed on niisugused nagu nad on?

15. Miks lapsed on niisugused nagu nad on?

Kui me esitame endile selle küsimuse, või laiemalt “Miks inimesed on niisugused nagu nad on?”, siis paljud meist oskavad anda sellele mitmeid seletusi, näiteks:

  • vanemate geneetiline mõju
  • keskkonna ja kasvatuse mõju

Sageli on meie lastel aga omadusi, mida on nende faktoritega keeruline seletada. Senini oleme eeldanud, et küllap on geenides midagi, mida me veel ei tea ning see aitab ära seletada, miks meie lapsed just iseloomuomaduste poolest meist nii väga erinevad, kuigi sageli on ka nende füüsilised erinevused piisavalt suured, et meis imestust tekitada.

Antud teema mõistmisel on abiks, kui eelnevalt lugeda seotud artiklit1. Hing .

11. Piiride seadmine lastele

11. Piiride seadmine lastele

Üks lapsevanemate põhilisi väljakutseid on piiride seadmine oma lapse käitumisele. Lapsel puudub võime iseseisvalt oma egoistlikele soovidele vastu seista ning nad vajavad selleks kellegi abi. Lapsevanemate kohustuseks on aidata lapsel õppida leidma tasakaalu lühiajaliste ja pikaajaliste eesmärkide vahel, sest ilma selleta ei ole võimalik ühiskonnas ning teiste inimestega suheldes edukalt hakkama saada. Lastel on vaja ära õppida, kuidas piirata   lühiajaliste eesmärkide saavutamist või neist loobuda, et ei kaoks võimalus saavutada pikaajalisi eesmärke. Seda võiks isegi nimetada elu põhi- õppetunniks – kas me soovime saavutada kiiret, kuid lühiajalist rahuldust või on meie eesmärgiks püsivama ja tõusva heaolu saavutamine.