Buddha kaheksaastmeline tee (Eightfold path of the Buddha)


Traditsiooniliselt Gautama Buddha poolt kirjeldatud tee kannatustest vabanemiseks.

Sügavama, müstilise, tähenduse kohaselt tähendab see teed, kus omandatakse oskused seitsme vaimse kiire ning kaheksanda integratsioonikiire kasutamiseks loomisprotsessis.