Dikrii (Decree)


Vaimne tehnika, mille abil on võimalik kutsuda kõrgsageduslikku energiat vaimsest reaalsusest ning suunata teatud olukordade/tingimuste korrastamiseks isiklikul või planetaarsel tasandil. Dikrii on tavaliselt rütmiline, sõnaline väljendus, mis on välja öeldud valju häälega, jõuliselt ja autoriteetselt.