Duaalsus, duaalsusteadvus (Duality, duality consciousness)


Kui Teadlik Mina näeb läbi puhta taju, siis ta näeb kõige nähtumusliku aluseks olevat reaalsust, et kõik on üks ja on pärit samast allikast. Duaalsusteadvus varjab seda ühtsust ning tekitab meis tunde, et aine on eraldatud vaimust, inimesed on eraldatud Jumalast ja me oleme eraldatud ka üksteisest.

Duaalsusega kaasneb ka negatiivne polaarsus kahe vastandi vahel, mis töötavad teineteisele vastu ning kustutavad teist. Seega, duaalsusega kaasneb alati kaks vastandpoolust, millele on tavaliselt omistatud väärtushinnang, nimetades ühte heaks ja teist halvaks.

Duaalsus on alati illusioon, sest mitte miski ei suuda lõhkuda kogu elu ühtsust. Seega, duaalsus saab eksisteerida ainult illusioonina eneseteadlike olendite meeles. Senikaua, kuni keegi on duaalsusteadvuses, ei saa ta omandada Kristus-teadvust ning seetõttu ei ole tal võimalik ka ülestõusta (valgustuda).