Eedeni aed (Garden of Eden)


Piiblist pärit Eedeni aia kontseptsiooni sügavam tähendus seisneb selles, et see kujutab kooliruumi, kus eneseteadlikke olendeid valmistati ette kehastumiseks Maal. Piibli mainitud „Jumal” oli ülestõusnud meister Lord Maitreya, kes oli selle müsteeriumikooli (mystery school) juht.

Õpilastele anti astmelist õpetust ning vaid edasijõudnud said osaleda õppetöös duaalsusteadvusega. Siiski, selles müsteeriumikoolis olid ka olendid, kes langesid eelnevas sfääris. Neid olendeid sümboliseeris Madu ning neil õnnestus ahvatleda osa õpilasi „võtma endale“ duaalsusteadvuse initsiatsioon enne, kui nad olid selleks õpetaja poolt ette valmistatud. Seda initsiatsiooni (eksam) sümboliseerib hea ja kurja tundmise puu vili, mis paneb olendeid arvama, et nad on nagu jumalad ning võivad ise määrata (ilma Kristus-teadvust omamata), mis on hea ja mis on kuri (good and evil).

Sümboolne on siin see, et langenud olevustel on õnnestunud petta enamikku inimesi Maal ning panna nad uskuma dualistlikke valesid. Just see põhjustab konflikte ja võitlust Maal. Ainukeseks lahenduseks on see, et kriitiline hulk inimesi läbiks õige initsiatsiooni tee ning omandaksid Kristus-teadvuse. Ülestõusnud meistrite tegelik eesmärk on aidata inimestel seda teha.