Miks visioonid

Värske vaatenurk vanadele teemadele.

Visioon on oma olemuselt loova jõu kandja. Meie ja meist koosnev ühiskond on arengus vaid sedavõrd, kuivõrd meil endil on võimekust uusi asju ette kujutada, omada visiooni. Me ei saa luua midagi, mida me ette kujutada ei suuda. Kõik uued asjad, nähtused ning suunad ühiskonnas on alguses eksisteerinud visioonina kellegi ettekujutuses.

Sageli on suurimaks vaenlaseks isiklikule ja ühiskonna arengule meie tänane maailmavaade, uskumuste süsteem. Nähes maailma täna nagu eile, uskudes samadesse dogmadesse kui eile, muudame oma arengu paigalseisuks või lausa taandarenguks.

Värskem vaatenurk avab meile võimaluse asju teist moodi näha ning võimaldab meil visualiseerida seda, millest me enne isegi teadlikud polnud. Meil tekib võime kanda uut visiooni. See loob aluse muutusteks meie isiklikus elus ja ühiskonnas.

Visioonid ehk vaatenurgad, mida antud keskkond esitab, võivad olla paljude inimeste maailmavaatele ja uskumuste süsteemile oluliseks väljakutseks. Siiski on nad kirja pandud lootuses, et vähemalt osa lugejatest leiavad siit midagi, mis nende sisemaailma värsket tuult toob.