Elementaalid (Elementals)


Vormimaailm on loodud olendite hierarhia poolt, mis saab alguse Loojast. Näiteks planeet Maa loodi seitsme vaimse olendi poolt, keda kutsutakse Elohim. Nemad kujustasid Maa algse kavandi ning projekteerisid selle materiaalse maailma neljale tasandile.

Siiski, see algne kavand on toodud füüsilise manifestatsioonini nelja elemantaalolendite klassi poolt. Need on olendid, kellel on madalam eneseteadvus kui inimestel, kuid kes saavad kasvada selle läbi, et aitavad materiaalset maailma ehitada. Nelja reaalsuse elementaale nimetatakse alljärgnevalt.

  • Eeterlik ehk identiteedi reaalsus — tule elementaalid ehk salamandrid
  • Mõtete ehk mentaalne reaalsus — õhu elementaalid ehk sülfid (sylph)
  • Tunnete ehk emotisonaalne reaalsus — vee elementaalid ehk undiinid (undines)
  • Füüsiline reaalsus — maa elementaalid ehk gnoomid