Eluvool (Lifestream)


Mõiste, mida kasutatakse individuaalse eneseteadliku olendi tähistamiseks. Seda kasutatakse sageli sõna „hing” asemel, sest eluvool hõlmab ka eneseteadliku olendi neid osasid, mis on hingeülesed, kaasa arvatud MINA OLEN Kohalolekut ja vaimsete olendite hierarhiat, mis viib välja Loojani.