Ema vihkamine (Hatred of the Mother)


Ema valgus (The Ma-ter light) moodustab naispolaarsuse Loojaga. See võimaldab meil projekteerida Ema valguse peale mistahes mentaalset kujutist. Seejärel peegeldab Ema valgus meile seda tagasi füüsiliste asjaolude ja tingimustena, mis vastavad meie kujutistele meie teadvuses. Kui inimesed on langenud teadvuses, siis ei saa nad võtta enda eest vastutust. See tähendab, et nad ei mõista, et Ema saab saab võtta ainult selle kuju, mille me tema peale projekteerime ja — ta ei soovi meid karistada. Selle asemel tunnevad nad ennast ohvritena ning neile tundub, et aine, mateeria, Ema element püüab neid karistada või takistab neil tegemast seda, mida nad soovivad. Selline olukord tekitab neis viha Ema vastu. Kuna me oleme aga kõik osa Jumala emalikust aspektist, siis Ema vihkamine on lihtsalt üks enesevihkamise vorme.