Eristamisvõime (Christ discernment)


Võime läbi näha loendamatutest eraldatuse ja duaalsusteadvuse poolt loodud illusioonidest. Samuti võime "näha" kõigi meeltega tajutava taga (all) olevat ühtsust.