Hing (Soul)


Mõnikord kasutavad ülestõusnud meistrid seda sõna nii, nagu seda on laiemalt kasutatud, nimelt, et hing on osa meie olemusest, mis taaskehastub. Meistrid annavad siiski ka sügavama tähenduse — nimelt Teadlik Mina oli see, mis (kes) algselt laskus kehastusse. Hing on sõiduk, mille Teadlik Mina on loonud selleks, et ennast väljendada selles maailmas ning see on sageli äärmiselt saastunud duaalsusteadvusest.

Jeesuse ristilöömine sümboliseerib Teadliku Mina ristilöömist (paralüseerimist) oma enda loodu poolt. Hingel ei ole võimalik ülestõusta või täiuslikuks saada. Hing on tehtud piiravatest uskumustest ja rikutud energiast. Sedamööda, kuidas energiad saavad puhastatud, s.t nende sagedus taastub ja Teadlik Mina ületab piiravad uskumused, hakkab hing tasapisi surema, kuni Teadlik Mina loobub ka kõige viimasest eraldatuse illusioonist. Seejärel saab Teadlik Mina samastuda oma tõelise identiteediga (kui MINA OLEN Kohaloleku pikendus) ja ülestõusta.