Inimlik ego (Human ego)


Psüühe element, mis luuakse, kui Teadlik Mina langeb eraldatuse ja duaalsuse illusiooni. Teadlik Mina on puhas teadlikkus, mis tähendab, et ta ei saa tegutseda nagu eraldiseisev olend. Siiski, ta võib astuda eraldatud mina tundesse (identiteeti) ja kui ta tajub maailma läbi selle eraldatud mina tajufiltri, siis saab ta uskuda, et ta on tõesti eraldatud olend. See, mis teeb moonutatud taju meie jaoks reaalseks, on ego.