Jeesus (Jesus)


Ülestõusnud meister Jeesus oli Kalade ajastu hierarh ja juht. Ta on planetaarse Kristuse ametikohal, mis tähendab, et me ei saa ülestõusta ilma temaga (ja tema ametikohaga) kokku puutumata. See tähendab, selleks, et ülestõusta, peavad kõik inimesed tegema rahu Jeesusega — ületades ja kasvades välja kõikidest Kristuse moonutatud kujunditest, mis on loodud Maa peal.