Sisemisest tungist oma mõtteid kirja panna ja teistsugust vaatenurka jagada, on mõne kuuga kasvanud artiklitekogu, millel püsiv või isegi kasvav lugejaskond. Tekstides on kasutusel mõistete süsteem ja lähenemisviis, mis erineb oluliselt nii religioossetest kui ka New Age`i käsitlustest. Ehkki paljud selle valdkonna sõnad ja väljendid kattuvad eelnimetatud lähenemisviisidega, on siin oluliseks erinevuseks püüd kasutatavad mõisted ratsionaalsele mõistusele arusaadavas keeles lahti seletada, toetudes lisaks intuitiivsele arusaamisele ka Einsteini avastustele ja kvantfüüsikale.

Käesolev keskkond püüab näidata, et paljude vähem või rohkem „uduste” vaimsete mõistete ja mõistukõne taga on konkreetsed kaasaegse energia või psühholoogia terminitega seletatavad nähtused. Seni selgelt defineerimata mõisted, — näiteks „hing”, „karma”, „armastus”, „neitsist sünd”, „tuli, vesi õhk ja maa” jpm — saavad siin keskkonnas (enam-vähem) konkreetse tähenduse. See võimaldab vaimseid mõisteid kasutada tunduvalt asjakohasemalt ning väheneb oht nende suvaliseks interpretatsiooniks. Ehkki vaimsete mõistete tõlgendus on alati subjekti teadvusseisundi keskne, peaks nende kasutamisel siiski teatud kord ja tõeelement säilima.

Ego tasandil võime ju anda mõistetele mistahes meile sobiva sisu ja tõlgenduse, kuid olemuslikul tasandil jäävad mõistete taga olevad nähtused ikka samaks — viies meid varem või hiljem tõe ja tegelikkusega silmitsi. Tõenäoliselt peavad mitmed lugejad esitama endale küsimuse, missugune on nende valmisolek — kas soovitakse olla arengus ja näha asju uue nurga alt või tahetakse saada hoopis kinnitust oma tänastele uskumustele, et ei peaks ennast muutma. Visioonid.ee eesmärgiks ei ole tugevdada kellegi staatilist maailmapilti, vaid pigem lüüa sellesse mõra, eesmärgiga maailmavaadet avardada.

Ehkki avaldatud artiklid on praktiliselt kõik loetavad ka eraldiseisvate kirjutistena, on siiski varem avaldatud artiklid sageli aluseks järgnevate lugude paremal mõistmisel. Seega, lugejad, kes tunnevad siinse käsitlusviisi vastu enamat kui juhuslikku huvi, võiksid alustada artiklist 1. Hing ning lugedes kasvavas järjekorras, saada rahulikuma sissejuhatuse hilisematele lugudele, mis on juba oluliselt tõsisemaks maailmavaateliseks väljakutseks.

Toon siin ühe lugeja mõtteavalduse: „Kui ma poleks neid lugusid ükshaaval algusest peale süvenenult läbi lugenud, oleks paljud hilisemad artiklid minu jaoks vist mõistetamatuks jäänud.”

Ka on märgitud, et “lugu, mis alguses vastuseisu ja ärritust tekitas, osutus hilisemal lugemisel loogiliseks ja arusaadavaks”, kui püüti lugeda ilma eelarvamusteta, neutraalselt, ja avatud meelega.

Ka minu enda jaoks on need teemad avanud ennast kihiti — iga järgnev lugemine on toonud sügavama arusaamise. Loodetavasti pakuvad ka selle keskkonna lood sarnast kogemust!