Jumal, Jumala neli aspekti (God, four aspects of God)


Müstiliste õpetuste kohaselt on maailm tehtud ühest baaselemendist, mida nimetatakse eetriks, mis manifesteerub nelja elemendina — tuli, õhk, vesi ja maa. Ka Jumala viite aspekti võime me sarnaselt vaadata. Eeter vastab algsele ja jagamatule Loojale, mis ei ole ennast veel väljendanud vormimaailmas. Sedamööda, kuidas Looja ennast väljendab, manifesteerib ta ennast nelja aspektina:

  • Isa, mis tähendab väljapoole suunatud jõudu, soovi luua. Meie jaoks esindavad Isa elementi ülestõusnud meistrid, samas kui me ise esindame Isa elementi Maal.
  • Ema, mis tähendab kokkutõmbuvat või tasakaalustavat jõudu. Võrreldes Loojaga, on kõik vormimaailm Ema. Ka meie, inimesed, oleme osa Jumalikust Emast. Kui me kaasloome, projekteerides mentaalseid kujundeid Ema valgusele (Ma-ter light), siis see Ema valgus esindab meie jaoks Ema.
  • Poeg või Kristus, mis tähendab teadvust, mis ühendab Loojat (kes on vormide taga) kõigega, millel on vorm. See on ka element, mis eristab reaalse vormi ebareaalsest, nähes läbi dualistlikest illusioonidest.
  • Püha Vaim, jõud või tung, mis sunnib kõiki eneseteadlikke olendeid pöörduma tagasi nende allika juurde. Alates vormimaailma algusest, on loendamatu hulk olendeid läbinud ülestõusmise protsessi ning tekitanud jõu või impulsi, mida me kutsume Pühaks Vaimuks.