Kaksikleek (Twin flame)


Looja on vormide ülene. Siiski, esimese loomisaktina väljendas Looja ennast kahe polaarsusena, meheliku ehk laieneva ja naiseliku ehk kokku tõmbuvana. Need kaks põhilist polaarsust on esindatud kahe kosmilise olendi poolt, kelle nimed on Alfa ja Oomega. Vaimses reaalsuses on palju olendeid, kes moodustavad mees- ja naispolaarsuseid. Näiteks kõik Elohim(id) ja Peainglid omavad mees-naispolaarsust.

On levinud selline populaarne uskumus, et ka hinged on loodud sarnases polaarsuses ja seetõttu on igal ühel meist oma kaksikleek, kes eeldatavasti oleks meie täiuslik partner ning muudaks meid täielikuks — korvaks kõik puudused. Kahjuks on see kaasa toonud romantilise arusaamise täiusliku armastuse leidmisest. Meil oleks oluline seda tasakaalustada teadmisega, et meie ülestõusmine saab toimuda ainult individuaalselt, mitte aga kaksikleegina. Seega tee ülestõusmisele on tee, kus me saame vaimselt täielikeks ja iseseisvateks, toetudes täielikult oma sisemisele jõule, et olla võimeline ülestõusma.