Kõik on energia ning ükskõik, mida me ka ei teeks — isegi kui me mõtleme või tunneme emotsioone — me kasutame energiat. Me saame seda energiat kingitusena MINA OLEN Kohalolekult. Energia, mida me saame, on puhas, kuid me muudame selle võnkesagedust vastavalt meie nelja meeletasandi sisule. Me oleme vastutavad meie energiakasutuse eest. Rikutud energia salvestub nii meie auras kui ka Akashi salvestustes karmana. Selleks, et ülestõusta, peame me tasakaalustama kogu energia, tõstes selle algsele sagedusele.

Meistrid on andnud ka karma sügavama tähenduse, kus karma on kujundid, mida me hoiame oma neljal meeletasandil. Kuna me näeme kõike läbi nende energiate filtri, siis me pidevalt muundame energiat. Meil on siiski igal ajahetkel võimalus vaadata üle oma mõttekujundid ning ületada piiravad (kujundid) — mis ongi tee Kristus-teadvuseni, kus me võtame omaks oma vaimse identiteedi.

See annab meile kaks võimalust karma tasakaalustamiseks. Me võime kutsuda vaimset energiat läbi dikriide ja invokatsioonide ning taastada energia esialgne puhtus praegusest teadvusseisundist. See on võimalik, kuid aeglane protsess, sest me tekitame pidevalt karmat juurde. Kiirem tee oleks ületada mõttekujundid, nii et me enam uut karmat juurde ei teeks. Olles kord jõudnud selleni, võime me tasakaalustada kogu järelejäänud karma tunduvalt kiiremini, sest meie kõrgem teadvusseisund võimaldab meil kutsuda rohkem energiat.