Kiired, või vaimsed kiired (Rays, or spiritual rays)


Kõik on tehtud energiast. Isegi Einsteini kuulus võrrand E=mc² ütleb, et aine on loodud väga kõrge sagedusega energia vormist, mille võnkesagedust on vähendatud teatud teguri — valguse kiiruse ruudu võrra: m=E/c². Meistrid õpetavad, et kuigi Einsteini teooria on põhimõtteliselt õige, on siiski olemas seitse vähendustegurit. Teiste sõnadega, materiaalne universum on tehtud seitsmest vaimse energia vormist, mis erinevalt kombineerudes on moodustanud kogu materiaalse maailma nähtumuse. Neid energia tüüpe nimetatakse kiirteks või vaimseteks kiirteks. Kogu vormimaailma loomiseks on kokku kasutatud 15 kiirt.

Alljärgnev loetelu kirjeldab iga kiire olulisemaid kvaliteete:

 1. kiir: Loovus, soov luua, väljendatuna tahte ja jõuna.
 2. kiir: Tarkus, arusaamine, võime läbi näha duaalsusteadvuse valedest.
 3. kiir: Armastus, kuid see armastus, mis ületab kõik tingimused.
 4. kiir: Puhtus, distsipliin ja kiirenemine.
 5. kiir: Tõde, selge nägemine, tervenemine ja terviklikkus.
 6. kiir: Rahu ja teenimine, eriti kogu elu teenimine selle tõstmise eesmärgil.
 7. kiir: Vabadus ja soov teha loovaid otsuseid.
 8. kiir: Integratsioon, mis puudutab eelnevat seitset kiirt.
 9. kiir: Tasakaal
 10. kiir: Läbipaistvus
 11. kiir : Transendatsioon
 12. kiir: Uuestisünd
 13. kiir: Loov vool
 14. kiir: Kohaloleku jagamine
 15. kiir: Tingimatus