Kohtumõistmine (Judgment)


Suur Karma Nõukogu on grupp ülestõusnud meistreid, kes jälgivad üldist planetaarset kasvu. Üks nende ülesannetest on määrata kindlaks, millised eluvoolud ja kui kauaks võivad planeedil Maa kehastuda. Kui olend langeb duaalsusesse, siis talle antakse teatud aeg, et ümber pöörata ja alustada tagasiteed Jumala juurde. Kui aga olend rikub teiste olendite vaba tahet, siis tema aega võidakse lühendada. Selle olendi üle mõistetakse siis kohut tema enda tegude poolt. Siiski, ülestõusnud meistrite õpetused peavad õigustatuks, kui kehastuses olevad olendid kutsuvad kohtumõistmist langenud olenditele. Kui need olendid ei muutu, siis on Karma Nõukogul õigus nad kehastusest välja tuua.

Tasub teada, et kohtumõistmine ei ole siin sarnane väärtushinnangutest kantud hukkamõistule, millega tegelevad duaalsusteadvusse kinni jäänud olendid. Sellised olendid mõistavad kohut, tuginedes oma teadvusseisundile, sildistades kurjuseks kõike, mida nad ei mõista või millega nad nõus ei ole. Seda nimetas Jeesus kohtumõistmiseks ilmnemise/nähtumuse järgi.