Kosmiline olend (Cosmic being)


Vaimne olend, kes on mingil kindlal vaimsel ametikohal/positsioonil, mis on tavaliselt keskendunud mingile jumalikule omadusele. Kosmilised olendid ei ole kehastunud Maal, kuna nad on ülestõusnud kõrgemas sfääris.