Krist(s)us (Christhood)


Kui olend omandab Kristus-teadvuse, siis võib öelda, et ta on Kristus, või ta kannab Kristsust.

Visioonid.ee: Eesti keeles puudub sobiv sõna tähistamaks seda mõistet.

Inglise keeles: When a being has attained the Christ consciousness, that being is said to have put on Christhood.