Kristus (Christ)


Laiemas tähenduses viitab see baasteadvusele, millest kõik vormimaailmas on tehtud. Eesmärgiks on säilitada ühtsus(tunne) Looja ja loodu vahel. See on eriti oluline vaba tahet omavate olendite puhul, kellel on valikuvõimalus langeda eraldatuse illusiooni, luues läbi selle illusiooni, et nad on eraldatud oma allikast. Kristus-teadvus kindlustab, et kuitahes sügavale eraldatusteadvusse keegi ka ei laskuks, on tal alati võimalus tagasi pöörduda ühtsusesse Loojaga. Sest Kristus-teadvus on kogu loodu sees. Ei ole võimalik leida kohta, kust Kristus(-teadvus) sind ei võiks leida.

Kitsamas mõttes tähistab see olendit, kes on saanud üle eraldatuse illusioonist ning on saavutanud Kristus-teadvuse. Kristus-teadvusel on olemas erinevad tasandid.