Kristus-Mina (Christ Self)


Vahendaja, kes on saadetud ülestõusnud meistrite poolt aitama olendeid, kes on kinni jäänud eraldatusesse ja duaalsusesse. Enamik inimesi tunnevad seda intuitsioonina või väikese õrna sisemise häälena. Kristus-Mina ei ütle tegelikult, mis valikuid teha, vaid püüab anda viitevõrgustikku paremate valikute tegemiseks. Kristus-Mina ei ole tingimata lõpliku ja absoluutse tõe allikaks. Ta annab meile äratundmise või arusaamise, mis on veidi kõrgem meie olemasolevast teadvusseisundist.