Langenud olendid või langenud inglid (Fallen beings or fallen angels)


Laiemas tähenduses viitab see kõigile olenditele, kes on pimestatud duaalsusteadvuse poolt. Meistrid kasutavad neid mõisteid sageli viitamaks grupile olenditele, kes langesid eelmises sfääris. Oluliseks tunnuseks on see, et enne langemist olid need olendid saavutanud märkimisväärse vaimse taseme ja teadvusseisundi, mistõttu nad on sageli kõrgemas ja paremas positsioonis, võrreldes olenditega, kelle olemasolu sai alguse selles maailmas.

Läbi ajaloo on langenud olenditest sageli saanud võimsad, kuid võimu kuritarvitavad juhid — näiteks Hitler, Stalin ja Mao. Siiski, paljud langenud olendid on mõjukatel ametikohtadel ja positsioonidel ilma nähtavalt võimu kuritarvitamata, omades seetõttu tohutut mõju ühiskonnas. Nende põhiliseks tunnuseks on see, et nad on täielikult veendunud, et just neil on õigus, sest nad tunnevad ennast teistest Maal elavatest inimestest kõrgemana. On olemas ka langenud olendid, kes ei ole füüsilises kehastuses, vaid asuvad astraal- või mentaalsfääris.