Langenud teadvus (Fallen consciousness)


Langenud olendite teadvusseisund. Laiemas tähenduses eraldatuse ja duaalsuse illusioon. Täpsemalt viitab see teadvusele, mis tunneb või peab ennast ülemaks teistest, mis soovib omada erilisi privileege ning soovib, et teised teda järgiksid.

Peamiseks tunnuseks langenud teadvusele on uskumus, et eesmärk pühendab abinõu. See omakorda toob kaasa inimeste uskumuse, et nad on osalised eepilises võitluses ja nende kohus on kasutada kõiki nende käsutuses olevaid vahendeid, et vabaneda sellest, mida nad on defineerinud kurjusena (evil). Seega, selle taga peitub uskumus, et neil on õigus defineerida, mis on hea ja mis on kuri (halb, kurjus — good and evil), sest nad arvavad, et neil on jumala sarnane staatus.