Madu (Serpent)


Sellise teadvusseisundi sümbol, mis süstib kahtlusi meie meelde. Selle täpsem eesmärk on tekitada lõhenemine meie olemuses, et me hakkaksime kahtlema oma kõrgemas juhtimises, oma intuitsioonis, oma sisemises teadmises ja oma vaimsetes õpetajates. Samuti võib see tähistada ka kindlat gruppi langenud olendeid.