Mao vale, salanõu (Serpentine lie, plot)


Põhiline Mao vale on, et Kristus-teadvust ei eksisteeri või see ei ole meie jaoks saavutatav. Selle asemel on lõplikuks reaalsuseks duaalsusteadvus, kus me ülendame endid jumalateks, kes usuvad, et meil endil on õigus ja meie võime määrata, mis on hea ja mis on halb (good and evil). See toob vältimatult kaasa hea ja halva suhtelisuse, sest heana nähakse seda, mis kinnitab meie olemasolevaid uskumusi ja ihasid, samas kõik, mis väljakutse esitab, sildistatakse halvaks.

Mao salanõu/vandenõu on kas meie kahtlusega halvamine, et me pimedalt järgneksime langenud olenditele, või meie pimestamine vaimse uhkusega, nii et me tõepoolest usume, et meil on alati õigus. Viimasel juhul me järgneme samuti langenud teadvuse juhtimisele, mis on täielikus opositsioonis Kristusega. Nüüd me püüame tõsta oma ego jumalasarnasesse staatusesse, selle asemel, et püüda leida Kristus-teadvust kui vahendit, mis aitab tõsta kogu elu.

Üks Mao salanõust on panna meid uskuma, et Jumal mahub dualistlikusse maailmavaatesse. Jumalat kujutatakse kurjuse ja kuradi vastandina. Sellest tulenevalt, et edendada Jumala plaani, ahvatletakse meid uskuma, et kurja tegemine, kaasa arvatud inimeste tapmine, on vastuvõetav. Ajaloos on palju näiteid, kus inimesi on petetud eepilisse võitlusesse meie endi defineeritud kurja vastu. Selleks, et hea saaks lõpliku võidu, on vajalik ja õigustatud vaenlase täielik hävitamine. Tegelikkuses teenivad sellised võitlused ainult üha enama energia rikkumise ja madaldamise eesmärki. See toidab musti jõude ning annab selle kaudu neile lisajõudu, et petta ja ahvatleda inimesi jätkama seda lõputut võitlust. Ainukeseks väljapääsuks olukorrast on Kristus-teadvus, mis näeb kogu elu ühtsust.