Materiaalse reaalsuse neli tasandit (Four levels of the material realm)


Kõik on tehtud energiast, seega ka kogu vormimaailm on tehtud erineva sagedusega energiatest. On terve vibratsioonide kontiinum, alates kõrgemas osas olevast Looja tasandist kuni madalaimani välja. Selles vahemikus võime defineerida mitmeid jaotusi, osasid või vibratsioonide oktaave. Näiteks üks oluline jaotus on vaimse ja materiaalse reaalsuse vahel.

Vaimses reaalsuses on palju alajaotusi, kuid materiaalses reaalsuses on vaid neli jaotust. Alustades kõrgemast vibratsioonist, on need alljärgnevad:

  • eeterlik ehk identiteedi tasand
  • mõtete ehk mentaalne tasand
  • tunnete ehk emotsioonide tasand
  • füüsiline tasand