Minu lugu

Minu lugu on rubriik, kus visioonid.ee keskkonna kasutajatel on võimalik jagada oma kogemusi ja arusaamisi, mida nad on saanud antud ja muude allikate materiale uurides ning vaimseid enesearendamise praktikaid kasutades.

Ainukeseks tõeliselt toimivaks maailmaparandamise viisiks on iseenda parandamine. Kuna igüks meist annab oma meeleseisundiga oma osa sellesse, missugune meid ümbritsev maailm on, siis ennast tervendades tervendame me ka oma perekonda, kodumaad, kogu inimkonda ja Maad tervikuna.

Neile, kes veel kõhklevad, et energeetilised harjutused enesemuutmiseks kannavad vilja, oleks inspireeriv lugeda reaalseid lugusid sellest, kuidas keegi on oma mingit konkreetset meeleseisundit - emotsiooni ja/või uskumust lahendanud ning piiravatest tingimustest ja kannatustest (vähemalt teatud osas) välja kasvanud.

Avaldamisele lähevad lood, mis "ületavad teatud taseme", see tähendab, et kirjutisel on olemas piisavalt selge struktuur - probleem-mõistmine-areng ja kirjutamise viis ei eelda teksti ümberkirjutamist vaid piisab toimetamisest.

Ka "Minu loo" esimene tekst, ei ületanud esialgu vajalikku taset, kuid õnneks oli selle autor piisavalt sihikindel, ning tulemuseks oli minu arvates huvitav ja inspireeriv lugu. Tõenäoliselt saab aga kõige suuremat kasu kirjutise autor, sest sageli on oma kogemuse jagamine teistele parimaks viisiks õppida, sest kirjutamine aitab saadud kogemust tunduvalt paremini integreerida. Siiski, jagada saab ainult seda, mida meil on. Kui ei ole kogemust, siis võib rääkimine või kirjutamine jääda ainult targutamiseks. Sestap taotlegem esmalt kogemust ja seejärel vaatame, mis meil jagada on.

Kareni lood:

 1. 100. "Eneseavastamise kihid"
 2. 117. Elu nagu hammaste pesemine
 3. 137. Julgus eksperimenteerida
 4. 139. Julgus rääkida
 5. 140. Enda aktsepteerimise õppimine
 6. 141. Naiselikkuse ja mehelikkuse tasakaalustamine
 7. 142. Mina ei ole minu enesetunne
 8. 143. Mängurõõm
 9. 144. Akki seekord ei põgeneks
 10. 145. Tubliduse skaalast vabanemine
 11. 150. Mida teha kui astraalolendid lapsi ründavad? (Küsimus ja vastus)
 12. 172. Kasvamine koos lastega