Mustad jõud / Tumedad jõud (Dark forces)


Olendid, kes on kinni jäänud eraldatuse ja duaalsuse illusiooni. Paljud sellistest olenditest asuvad astraalsfääris. Kogu materiaalne reaalsus on ülal hoitud kõrgemast reaalsusest pärit energiavoo poolt. Kui aga keegi hakkab eesmärgipäraselt kahjustama teisi eluvoolusid, siis ta lõigatakse ära kõrgemast reaalsusest tulevast energiast. Seega on tal võimalik oma eksistentsi jätkata ainult läbi energia varastamise materiaalses reaalsuses olevatelt olenditelt. See toimub energia madaldamise kaudu — mustad jõud manipuleerivad inimestega, tekitades madalaid emotsioone ja isekaid tegusid. Mustad jõud võivad võtta kontrolli inimeste meelte üle (kui inimesed seda võimaldavad) — enamik sõdadest ning kuritegudest on põhjustatud mustade jõudude poolt. Mustad jõud tõukavad inimesi kasutama füüsilist, emotsionaalset või mentaalset vägivalda teiste vastu. Sellest tekkinud valu vabastab aga energiat, mida mustad jõud saavad enda eluks ja kasvuks ära kasutada.