Peaingel (Archangel, Archeia)


Inglid on organiseeritud gruppideks, igat gruppi juhib peaingel. Igal peainglil on naispaariline, keda kutsutakse (ingl k) archeia (eesti keeles vaste puudub). Igal kiirel (seitsmest) on oma peainglite paar, kuid on ka teisi inglite gruppe. Alljärgnev on loetelu peainglite paaridest igale kiirele:

  1. Esimene kiir: Michael ja Faith (Michaeli eestikeelne vaste on Miikael)
  2. Teine kiir: Jophiel ja Christine
  3. Kolmas kiir: Chamuel ja Charity
  4. Neljas kiir: Gabriel ja Hope
  5. Viies kiir: Raphael ja Ema Maria (Neitsi Maarja) (ingl k Mother Mary)
  6. Kuues kiir: Uriel ja Aurora
  7. Seitsmes kiir: Zadkiel ja Amethyst