Püha Vaim (Holy Spirit)


Püha vaim, jõud või tung, mis sunnib kõiki eneseteadlikke olendeid pöörduma tagasi nende allika juurde. Alates vormimaailma algusest on loendamatu hulk olendeid läbinud ülestõusmise protsessi ning tekitanud jõu või impulsi, mida me kutsume Pühaks Vaimuks.