17. Kaks põhilist elu puudutavat küsimust

Nüüd on võimalik anda lühike vastus kahele põhilisele elu puudutavale küsimusele: “Kes sa oled?” ja “Miks oled sa siin?” Neid küsimusi selgitatakse selles raamatus detailsemalt hiljem. Vastused toetuvad kahele tõsiasjale:

  • Kvantfüüsika on tõestanud, et inimmeelel on võime mõjutada mateeria lähtetasandit. See tähendab, et inimmeelel on võime osaleda selles protsessis, mis toob vaimse energia materiaalsesse reaalsusesse ja paneb ta kindlat kuju võtma. Inimmeelel on võime formuleerida mõtteline kujund ja projitseerida see Ma-ter Valguse peale, suunates seega valgust füüsilist vormi võtma.
  • Esimene Moosese raamat väidab, et Jumal lõi inimolevused omaenda kuju ja sarnasuse järgi. Neil kästi siis paljuneda ja võtta valitsemine Maa üle. Enamus teisi religioone sisaldab samuti sarnaseid ideid.

Siit järeldub, et te olete kavandatud Jumalaga kaasloojaks. Teil on põhiolemuselt samad loovad võimed kui Jumalal, ainult teil ei ole samasugust loovat jõudu. Erinevus on kvantiteedis, mitte kvaliteedis.

Jumal määratles vaimsed ja füüsilised seadused ja Jumala esindajad kasutasid neid seadusi planeedi Maa loomisel. Aga need vaimsed Olevused ei lõpetanud Maa loomist. Seejärel saadeti teised vaimsed olevused Maale inimlikke kehasid võtma ja oma loovaid jõude paljundama, kasutades neid loovaid jõude valitsemise võtmiseks materiaalse valdkonna üle. Kui need kaasloojad saavutasid meele valitsemise mateeria üle, siis said nad lõpetada selle loova töö, mida Jumal ja Jumala esindajad vaimses valdkonnas alustasid.

Maa on vundamendiks, mille peale kaasloojad inimlikes kehades saavad kollektiivselt ehitada kõike, mida nad tahavad. See saab anda vastuse teisele elu puudutavale fundamentaalsele küsimusele, nimelt sellele, miks on Maa peal nii palju kannatust. Kas Jumal lõi selle kannatuse ja kas see tähendab, et oletatavasti hea ja armastav Jumal tahab, et inimolendid kannataksid? Vastuseks on ei - Jumal ei loonud inimlikku kannatust – inimolendid lõid ise selle.

Enamus vaimseid õpetusi sisaldab ideed, et inimolendid on langenud või laskunud madalamasse teadvuse seisundisse, kui nad algselt looduna olid. Piibel jutustab Eedeni aia ja inimese langemise lugu, mis sümboliseerib tõsiasja, et enamik inimolendeid on unustanud oma vaimse päritolu ja eesmärgi, mille jaoks nad Maa peale tulid. Nad on unustanud ka oma loovad jõud ja selle, kuidas neid jõude teadlikult kasutada. Nagu varem selgitatud, on need unustamised põhjuse andnud inimeste teadvustamata valikutele, mis aga loovad allakäiguspiraali ja see omakorda viib suurenevale kannatusele.

Inimliku kannatuse tõeline alge seisneb faktis, et pika ajaperioodi jooksul on inimolendid kasutanud oma loovaid jõude planeedi Maa allkäiguspiraali kollektiivseks loomiseks. Isiklikul tasandil võimaldab see selgitada, miks te seisate silmitsi piiravate olukordadega ja miks teil ei näi olevat jõudu nende olukordade muutmiseks. Põhjuseks on siin niisuguse situatsiooni tekitamine läbi teadvustamata käitumise. Te olete kasutanud oma loovaid omadusi ebateadlikul viisil.

Hea uudis on see, et oma loovaid omadusi mõistma hakates saate te allamineva spiraali tagasi pöörata. Te saate alustada oma loovate omaduste kasutamist sellisel viisil, mis loob ülesmineva spiraali ja juhib teid paremate väliste olukordade juurde. Aga selleks peate te kõigepealt saama teadlikeks oma psüühika seesmistest olukordadest. Te peate mõistma, kes te olete ja kuidas teie meel töötab, nii et te saaksite võtta valitsemise oma meele üle. Siis saate te kasutada omaenese meele loovat jõudu oma elu olukordade üle valitsemist võttes. Ainult siis täidate te oma rolli kosmilises ajatsüklis ja täidate oma ülesannet teadliku kaasloojana, kes valitseb Maa üle – see tähendab, materiaalse valdkonna üle.