18. Teekond oma vaimse mina juurde

Endast - oma minast - sügavama arusaamise aluseks on mõistmine, et te elate maailmas, kus on kaks vastastikku seotud reaalsust. Te elate materiaalses universumis, aga sellest kõrgemal on vaimne sfäär, vaimne valdkond. Kõik materiaalses universumis olev pärineb vaimsest valdkonnast. Vaimse valdkonna energiat madaldati vibratsioonis ja intelligentsed Olevused kasutasid seda niisuguste inimvõimete piiridest kõrgemalolevate struktuuride loomisel nagu galaktikad ja päikesesüsteemid. Ka teid on loonud üks Olevus vaimsest valdkonnast. Seega te pärinete kõrgemast valdkonnast ja teie vaimse olemuse üks osa laskus füüsilisse kehasse Maa peal.

Materiaalne universum koosneb samast põhiainest kui vaimnegi sfäär. Ma-ter Valgus lihtsalt madaldati teistsugusesse vibratsioonispektrisse ja füüsilised meeled, ka väline meel, näeb seda vibreeriva energia asemel hoopis tahke ainena. See tekitab Vaimu ja mateeria vahelise lahusoleku illusiooni. Tegelikult eksisteerib vaimne sfäär siinsamas, koos materiaalse universumiga. Vaimne sfäär on otse siin teie juures, nagu erinevate sagedustega raadiolainedki läbistavad sama ruumi, kus te seda raamatut loete. Te ei näe ega kuule vaimset sfääri, sest teie meele raadio on häälestatud jaamale, mida kutsutakse materiaalseks universumiks. Aga teie meelel on võime häälestuda vaimsele valdkonnale ja oma kõrgemale Olemusele.

Pärast inimolevuste laskumist füüsilistesse kehadesse Maal kaotasid nad mälestuse oma vaimsest päritolust. Nad kaotasid ka teadlikkuse oma tõelistest loovatest jõududest ja oma Maale tulemise eesmärgist. Nad hakkasid tegema teadvustamata valikuid, luues sellega inimkonna kollektiivse allakäiguspiraali, mis viib piirangutele ja kannatusele.

Kui te astute sammu tagasi oma isikuga seonduvast, ka konkreetsest religioonist, siis te näete, et üldine probleem inimlikes toimetustes on nende teadlikkuse kaotamine oma tõelisest päritolust, oma loovast potentsiaalist ja olemise põhjusest. Seega võib elu Maa peal vaadelda kui rännakut ja esimeseks sammuks on tagasijõudmine selle teadlikkuse, selle teadvuse seisundi juurde, milles te algselt Maale laskusite. Jõudnud kord stardipunkti tagasi, saate luua positiivse spiraali, mis viib teie algse eesmärgi täitumisele.

See kontseptsioon räägib vastu traditsioonilisele kristlikule doktriinile, mille kohaselt loodi inimolendid ebatäiuslike olevustena, kes kalduvad pattu tegema. Aga see doktriin ei suuda kunagi ära seletada, kuidas või miks loob eeldatavasti hea ja täiuslik Jumal ebatäiuslikke olevusi, kes on määratud elama kannatusterikast elu. Tegelikult ei ole teid loodud ebatäiuslikeks. Teid loodi vaimsete olevusena ja teid saadeti Maale kahel eesmärgil:

  • Te olete siin selleks, et eneseteadvuses kasvada ja õppida ära, kuidas kasutada oma loovaid omadusi ja muutuda eneseteadlikeks Jumalaga kaasloojateks.
  • Kui te olete juba saavutanud meisterlikkuse oma loovate omaduste üle – oma meele üle – siis saate te kasutada neid omadusi meisterlikkuse saavutamiseks planeedi Maa olukordade üle – meele meisterlikkus mateeria üle. Ja seeläbi aidata kaasa (kaasloojana) parema maailma sündimisele sellel planeedil.

Teid ei loodud ebatäiusliku olevusena, vaid teid loodi kogenematu olevusena. Seega oli teil vaja kõigepealt õppida, kuidas kasutada oma loovaid võimeid viisil, mis ei kahjustaks teid ennast ega teisi eluvorme. Teid ei loodud kalduvusega patustada, aga teile anti vaba tahte, mis tähendab seda, et teil on olemas võimalus oma loovate jõudude kasutamiseks ka viisil, mis läheb Jumala seaduste vastu ja kahjustab seega teid ennast ja ka teisi eluvorme. Te kaotasite pikkamööda teadlikkuse oma vaimsest päritolust ja see oli võhiklike ja sageli ebateadlike valikute tulemus. Te hakkasite lõpuks uskuma, et olete loomult patule kalduv inimolevus või kõrgelt arenenud loom.

Tegelikult olete te eelkõige vaimne olevus. Kuna universumil on kaks tasandit, siis on teie tervikolemusel samuti kaks tasandit. Osa teie olemusest viibib püsivalt vaimses valdkonnas ja seega võib seda “teie vaimseks minaks” kutsuda. Vaimne mina saatis osa endast materiaalsesse universumisse ja see on teie madalam olemus. Järgmine sektsioon kirjeldab teie kõrgema ja madalama mina komponente.

Selle raamatu eesmärk on aidata teil lõpule viia elurännak ja taastada täielik teadlikkus sellest, kes te tegelikult olete ja miks teie olemuse kõrgem osa valis laskumise planeedile Maa. Te saate siis teada, miks elul on üldine tähendus ja miks teie elul on spetsiaalne eesmärk ja missioon.