19. Vaimse olemuse tundjast

Esimene samm oma vaimsest olemusest suurema arusaamise poole on selle äratundmine, et te olete enamat kui füüsiline keha. Enamik vaimseid õpetusi väidab teid olevat loodud mittemateriaalse entiteedina, keda sageli kutsutakse hingeks, kes elab ajutiselt kehas ja jätkab eksistentsi hauataguses elus. Miljonitel inimestel on olnud surmalähedasi või kehaväliseid kogemusi, mis tõestavad neile, et nende eneseteadvus saab eksisteerida sõltumatult füüsilisest kehast. Teiste sõnadega, te olete enamat kui keha ja enamat kui aju.

Loomadel ei ole eneseteadvust ja seepärast ei ole nad teadlikud oma eksisteerimisest. Neil ei ole ka individuaalset eneseteadvust, mis tähendab, et nad ei näe ennast unikaalsete indiviididena. Mis annab teile ekisteerimistunde ja võime identifitseerida ennast unikaalse indiviidina?

Teie tervikolemuse keskus on teie eneseteadlikkuse asukoht, mida võib nimetada Teadlikuks Minaks. Teadlik Mina on teie identsustunde asukoht. Teadlik Mina on eneseteadlik materiaalses maailmas ja tunnistab: “Mina olen”. Teadlik mina on ka see osa teist, kes peaks tegema otsuseid teie elus.

Teadlikul Minal on ülesanne määratleda teie identiteet kaasloojana ja kanda seda identiteeti maisel tasandil. See identiteeditunne ei ole teie jaoks ette antud ja te peate selle ise määratlema. Järelikult peab Teadlik Mina määrama või paika panema selle, mis järgneb sõnapaarile “Mina olen...”.

Teadlikusse Minasse on loodud olemise tunne (“Mina olen”), kuid tal ei ole sisu selles eneseteadvuses. Järelikult Teadlik Mina saab identifitseerida ennast absoluutselt kõigena: tal on võime valida, kellega või millega samastuda.

Ta saab teoreetiliselt identifitseerida ennast ka kaljuna, kui ta seda vaid soovib. Niisugune võime annab teile võimaluse identifitseerida ennast vaimse olevusena, kes on siin oma meele meisterlikkuse saavutamise eesmärgil mateeria ja planeedi Maa üle (teie kõrge potentsiaal) või inimolevusena, kes on pärilikkuse ja keskkonna faktorite produkt (teie madal potentsiaal). Te võite ka mõelda, et olete küll materiaalse maailma SEES, aga te ei pärine selle maailma SEEST – te olete selles maailmas, kuid mitte sellest maailmast. Teil on võimalus siiski ka arvata, et te olete materiaalse maailma SEES ja samal ajal ka pärit selle materiaalse maailma SEEST.

Teie kõrgeim potentsiaal on teie Teadliku Mina poolt identsustunde väljaarendamine, mis rajaneb jumalikul individuaalsusel ja mis on ankurdatud teie kõrgemasse olemusse ning on sellega kooskõlas. Kui see on nii, siis on olemas täielik harmoonia ja üksolemine teie olemuse kõrgema ja madalama osa vahel, mis tähendab, et te ei ole enam maja, kus kodakondsed on omavahel riius. Teil on vaimne identsus, mis on püsivalt ankurdatud vaimses valdkonnas (sellest hiljem). Enese väljendamiseks materiaalses maailmas vajate te niisugust identsustunnet, kus te tunnete end kaasloojana selles maailmas.

Te saate väljendada oma kõrgemat potentsiaali ainult siis, kui teie olemuse kõrgema ja madalama osa vahel on harmoonia. Teadlik Mina ongi olemas selleks, et niisugune üksolemine saaks sündida ja toimida. Selle teostamiseks peab Teadlik Mina saavutama – või tagasi võitma – oma tõelise identsustunde teie vaimse mina pikendusena, Jumalaga kaasloojana. Enamus inimesi ei ole veel välja arendanud seda vaimset identsustunnet. Selle asemel on nad langenud kiusatusse välja arendada madalam identsustunne materiaalsete olevustena. Selle protsessi tulemust on Piibel kirjeldanud kui inimese langemist. Tegelikult sümboliseerib Piibli langemise lugu seda, mis juhtus kõikide inimestega. Aadam ja Eeva on algkujud, teie olemuse kõrgema ja madalama aspekti sümbolid.

Langemise käigus ahvatleti Teadlikku Mina looma identsustunnet, mille määravad ära materiaalse maailma olukorrad. Seega, materiaalse maailma üle meisterlikkuse võitmise asemel olete te lubanud sellel maailmal, kaasa arvatud oma füüsilisel kehal ja madalamal meelel enda üle valitseda ja lasete sellel maailmal määratleda oma identsust, kusjuures see identsus põhineb teie praegusel ebatäiusel. See maine identsustunne loob lahusoleku teie kõrgema ja madalama mina vahel ja takistab teil täitmast oma potentsiaali kaasloojana. Te loote tasakaalustamata olukorrad, mis viivad teid ennast ja teisi kannatustele.

Probleem on selles, et Teadlik Mina väljendab ennast läbi piiratud identsustunde, millesse on paljuski segatud inimlik ego. Nüüd ilmneb, et teie elukogemuse parandamise ja nii seesmiste kui väliste olukordade üle valitsemise võtmise peavõtmeks on Teadliku Mina ülesanne võita tagasi oma tõeline identsus ja hakata seda selles maailmas väljendama. Te peate taasrajama teadliku ühenduse oma kõrgema olemusega, oma vaimse minaga.

See protsess saab olla järkjärguline, sest see nõuab oma praeguse identsustunde asendamist uuega. Te peatenii-öelda vaimselt uuesti sündima. Kui see juhtub äkilise sündmusena, siis võite te kaotada oma järjepidevuse tunde ja tõenäoliselt kogeda identiteedi kriisi. Siin on turvaliseks teeks järk- järguline ülekasvamine, mis viib teid kõrgemasse teadvuse seisundisse. See on universaalne protsess, universaalne tee, mis ületab kõik välised religioonid või ususüsteemid. Te saate edasi liikuda sel teel, sõltumata sellest, kas te olete religioosne inimene või mitte.