22. Energiakeha

Einsteini avastus selle kohta, et kõik on energia, omab tähendust iga elu aspekti suhtes. Kui kõik on energia, siis peab ka teie meel koosnema energiast. Seda ei ole raske ette kujutada, sest mõtted ja tunded on ilmselgelt energia vormid. Mõtted ja tunded on teie meele sisu, aga mis on siis meel ise?

Energia võib käituda kahel viisil. Ta võib olla laine, mis liigub läbi keskkonna, nagu heli liigub läbi õhu või ookeanilaine ookeanis. Aga see võib olla ka ühel kohal püsiv energiaväli. Siit järeldub, et meel ise on energiaväli ja mõtted ning tunded on lained, mis pärinevad energiaväljast. Nad kas jäävad välja sisse või saadetakse välisesse maailma.

Kuidas võiksite te ette kujutada meele energiavälja? Te teate, et magneti ümber on nähtamatu väli ja te oletevõib-olla joonistel seda näinud. Ka kogu planeedi ümber on nähtamatu väli. Seepärast ei ole raske ette kujutada, et teie meel on energiaväli, mis ümbritseb teie füüsilist keha. Sellise energiavälja ehk aura eksisteerimist on postuleeritud tuhandeid aastaid. Mõned selgeltnägijad suudavad näha energiavälja ja kasutada seda füüsiliste või vaimsete haiguste diagnoosimisel. Viimastel aastakümnetel on mõned teadlased kasutanud teaduslikke instrumente inimese energiavälja mõõtmiseks. Kuigi see ei ole veel muutunud teaduse valitsevaks suunaks ja kindlasti mitte ka üldiseks teadmiseks, toetub keha ümber oleva energiavälja eksisteerimine kindlale teaduslikule pinnale. Arvutite külge kinnitatud digitaalsed kaamerad suudavad juba teha energiavälja arvutiekraanil nähtavaks ja tõenäoliselt areneb sellest tehnoloogiast haiguste diagnoosimise abivahend. See kinnitab inimese energiavälja eksisteerimist.

 

Kui teie meele energiaväli on olemas, siis saab ka arusaadavaks, kuidas selle välja seisund mõjutab teie teadlikke mõtteid ja tundeid. Te suudate saavutada kontrolli oma energiavälja üle selle asemel, et lasta sellel ennast kontrollida. Siit tuleneb mitu väga tähtsat järeldust.

Teie energiaväli ei ole isoleeritud üksus. Kui te teise inimesega suhtlete, siis ka teie energiaväli suhtleb, vahetades energiat selle isiku energiaväljaga. Teine isik saab saata energiat teie energiavälja või võtta teie energiaväljast energiat. Te olete võib-olla kogenud situatsiooni, kus keegi teie peale vihahoos karjub ja te tunnete ennast rõhutuna ja vihasena. Põhjus on selles, et vihased tunded moodustasid energialained, mis saadeti teie energiavälja ja nad mõjutasid teie tundeid. Te oletevõib-olla kogenud ka seda, et viibides kurva või rõhutud inimese lähedal, tunnete te end pärast väsinuna või “tühjaks tõmmatuna”. See isik sõna otseses mõttes tõmbas teie energia teie väljast välja.

Te võite nüüd jagada energia positiivseks ehk kõrge vibratsiooniga energiaks, mis paneb teid ennast paremini tundma ja negatiivseks ehk madala sagedusega energiaks, mis paneb teid ennast halvemini tundma. Kuna kõik on energia, siis siit järeldub, et kõigil tunnetel on spetsiifiline vibratsioon. Ei ole raske näha, et vihal on selgesti tajutavalt madalam vibratsioon kui armastusel. Seega on mõistlik endas arendada eristusvõimet energiate vibratsioonide tajumiseks. Samuti muutub endastmõistetavaks vajadus blokeerida negatiivse energia sisenemine teie energiavälja, kuid positiivsel energial lasta siseneda. See on võrreldav teie füüsilise keha immuunsüsteemiga. Te saate parandada oma heaolu, kaitstes oma energiavälja negatiivse energia eest.

Mis juhtub selle negatiivse energiaga, mis on juba teie energiavälja sisenenud? Teadus ütleb, et kui energialainele on antud teatud vibratsioon, siis võib energialaine sellesse seisundisse jääda määramatuks ajaks. Teiste sõnadega, kui madala vibratsiooniga energia on teie välja sisenenud, siis võib ta sinna pikaks ajaks jääda. Selline energia saab sinna jätkuvalt koguneda, pannes teid ennast progresseeruvalt halvemini tundma. Te olete võib-olla näinud inimesi, keda viha niipalju mõjutab, et nad kaotavad enese üle kontrolli ja on pidevas ärrituvuse seisundis: vihaenergia jätkab nende energiavälja kogunemist. Depressioongi on osaliselt põhjustatud negatiivse energia kuhjumisest.

Teie teadlik meel, mõtted ja tunded koosnevad energiast. Nagu magnet saab külge tõmmata rauapuru, nii on ka energial teatud elektromagnetiline jõud.

Seega vihaenergia kuhjumine teie energiaväljas saab avaldada magnetilist tõmmet teie teadlikule meelele ja kallutada teid rohkem situatsioonidele vihaga reageerimise suunas. Nüüd saab selgeks, et stress on madala vibratsiooniga energia kuhjumine teie energiavälja. Seega võti stressiga edukaks tegelemiseks on selle äraõppimine, kuidas oma energiavälja negatiivse energia eest kaitsta ja kuidas puhastada seda juba sinna sisenenud energiast. Rõõmustav on asjaolu, et negatiivset energiat on üsna kerge positiivseks ümber muuta. Nii nagu teie meelel on võime genereerida negatiivset energiat, nagu viha, nii on tal võime ka niisugust energiat ümber muuta.

See viib meid nüüd teisele vaatlustasemele. Teie energiaväli eksisteerib kogu planeedi suurema energiavälja sees.

Osa sellest väljast on energiakogum, mida psühholoogid on ammu hakanud kollektiivseks alateadvuseks (ingl k.collective unconscious) kutsuma. See on energiaväli, mis ümbritseb planeeti ja mis toimib kogu inimkonna poolt

aegade algusest saadik toodetud mentaalse ja emotsionaalse energia laoruumina. Kuna energia võib teatud vibratsiooni jääda ja kuhjuda niisugusena, siis on kerge ette kujutada, et see kollektiivne energiaväli sisaldab suurt hulka sellist energiat, nagu hirm, viha ja vihkamine. Kui teie isiklik energiaväli on massiteadvusele avatud, siis te leiate, et teil on väga raske oma elu kontrolli all hoida.

Heaks massiteadvuse mõju näiteks on rahvahulkade meelsuse mõju indiviidile. On olemas arvukaid näiteid selle kohta, kuidas rahvamassi poolt produtseeritud meelsus või emotsioon vallutab inimeste meeli sel määral, et nad sooritavad tegusid, nagu näiteks tapmine, mida nad normaalseisundis ei oleks kunagi teinud. Selle tõdemusega saab selgitada, miks mõned inimesed järgivad alati trende, olgu see siis avalik arvamus või moetrend. Oma elu kontrollimise oluline osa on lahku löömine massiteadvusest.

Enesestmõistetavalt ei pea negatiivne energia teie energiavälja ainult väljastpoolt sisenema. Te olete täiesti võimelised produtseerima niisugust energiat ise, minnes negatiivsetesse tunnetesse nagu hirm või viha. Negatiivsed tunded võivad põhjustada samuti negatiivse energia kuhjumise, mis võib teid allaminevasse spiraali viia koguni niisugusel määral, et te võite kaotada enesekontrolli. Nüüd te näete, et oma elu üle valitsema hakkamise üheks osaks on selgeks saada, kuidas vältida olukordadele reageerimist negatiivsete tunnetega. Seda saab teha alateadvuslike arvutiprogrammide kustutamise läbi, kui varemkirjeldatud näite juurde tagasi minna.

Enese hästi tundmiseks tuleb õppida suunama ja genereerima positiivset energiat oma energiavälja. Tuleks selgeks õppida, kuidas erinevatele elusituatsioonidele positiivselt reageerida, aga samuti oleks vaja selgeks saada, kuidas oma tõelisest allikast rohkem positiivset energiat ammutada. Positiivse energia ammutamiseks on oluline

omada teadmisi oma kõrgema olemuse kohta. Samuti vajate te teadmisi energia loomuliku voolamise kohta oma kõrgema olemuse ja madalama olemuse vahel. Need algteadmised selgitavad, kuidas te saate kaitsta ja puhastada oma energiavälja. Siin on teie energiakeha kohta käivate tähtsate ideede lühikokkuvõte:

  • Teil on vaja selgeks õppida, kuidas peatada negatiivse energia sisenemine oma energiavälja.
  • Teil on vaja selgeks õppida, kuidas puhastada oma energiavälja sinna juba kogunenud negatiivsest energiast.
  • Teil on vaja selgeks õppida, kuidas peatada negatiivse energia genereerimine omaenda meele sees.
  • Teil on vaja selgeks õppida, kuidas suurendada positiivse energia voolu oma olemuse kõrgemast ehk vaimsest sfäärist oma olemuse materiaalsesse sfääri.