23. Vaimne mina

Kergendamaks teie kõrgema ja madalama olemuse vahelise suhte visualiseerimist, vaadake allpool olevat pilti. Selle värviline versioon on ka selle raamatu kaanel.

Teie vaimse mina tuuma kutsutakse Mina Olen Kohalolekuks, sest see on teie tõeline identsus, kes annab teile võime teada, et “Mina olen!” Ülemine figuur kujutab teie Mina Olen Kohalolekut keskse valge sfäärina.

Prantsuse filosoof Rene Descartes ütles: “Ma mõtlen, järelikult mina olen”. Kuigi sellel ütlusel on paikapidav täheldus materiaalses universumis, siis kõrgema reaalsuse seisukohast peab teil olema olemise tunne enne teie mõtlemistegevuse algust. Seega teie vaimne mina annab teile olemise tunde ja fakt, et teil on teadvus, võimaldab teil mõelda. MINA OLEN, seepärast saan ma mõelda. Nimi “Mina Olen” on pärit sellest nimest, mille Jumal andis Moosesele Siinai mäel:

13. Siis Mooses ütles Jumalale:“ Vaata, kui ma lähen Iisraeli laste juurde ja ütlen neile; Teie vanemate Jumal on mind läkitanud teie juurde, aga nemad küsivad minult: Mis ta nimi on? Mis ma siis neile pean vastama?”

14. Ja Jumal ütles Moosesele : “MA OLEN SEE, KES MA OLEN!” Ja ta jätkas: “Ütle Iisraeli lastele nõnda – Mina Olen! on mind läkitanud teie juurde!” (Ms 3:13-1).

Nagu hiljem selgitatakse, eksisteerib vaimses valdkonnas Olevuste hierarhia. See sirutub välja kõrgeimast Jumalast läbi paljude vaimsete sfääride, paljude vaimsete valdkondade tasandite. Teie eluvool on selle hierarhia osa, Olemise keti osa. Kuid materiaalses valdkonnas on enamusel inimestel eraldiolevate olevuste identsustunne ja nad näevad ennast teistest inimestest, loodusest ja Jumalast lahusolevatena.

Vaimses valdkonnas tunnetavad kõik teadlikud olevused kogu elu üksolemist, kogu elu lähtumist ühest ja samast allikast. See ei tähenda, et vaimsetel Olevustel ei oleks individuaalsust, vaid nad näevad oma individuaalsust ühe kõrgema Olevuse väljendusena, mis ulatub kogu teel tagasi Loojani – kogu elu allikani. Seda on selgelt väidetud ka Piiblis: “Temata ei ole midagi tehtud, mis tehtud on.” (Jh 1:3). Vaimse valdkonna mitmekesisuses on kõikidel Olevustel üksolemise tunne, nad näevad ennast ja teisi sellesama kõrgeima reaalsuse unikaalsete väljendustena, keda inimolendid kutsuvad Jumalaks.

Teie madalam olemus on teie Mina Olen Kohaloleku pikendus materiaalses maailmas, teisisõnu maises sfääris kehastunud jumalik individuaalsus. See individuaalsus loodi Jumala soovist olla igas hetkes enamat ja see on tingimusteta armastuse väljendus. Teie Mina Olen Kohalolek soovis saata osa endast materiaalsesse universumisse. Osalt sellepärast, et kogeda seda Jumala loomingu tasandit seestpoolt, osalt sellepärast, et aidata kaasa Jumala kuningriigi kui täiuslikult harmoonilise ühiskonna loomisele Maa peal.

Teie Mina Olen Kohalolek sisaldab teie individuaalsuse jumaliku olemuse koopiat, kõiki tunnusjooni, mis teevad teist unikaalse Jumala Olemuse väljenduse. Selle valguskoopia lõid teie vaimsed vanemad – vaimses valdkonnas eksisteerivad vaimsed Olevused – ja see on püsiv, säiliv ning vääramatu. See on nii-öelda vundament teie kaasloomise püüdele.

Elu tõeline eesmärk on kasvamine eneseteadvuses ja oma loovate võimete suurendamine, kuni te saavutate meisterlikkuse materiaalse universumi üle (meelevalitsemine mateeria üle, mida Jeesus ja Buddha demonstreerisid) tuues sel moel Jumala kuningriigi Maale. Kui te kasutate oma loovaid võimeid targalt, siis saate te oma jumaliku individuaalsuse vundamendile toetudes edasi luua ja te saate seda vundamenti laiendada. Kui teis on tahet oma kogemustest materiaalses universumis õppida, siis suudate te vaimselt oluliselt rohkem areneda.

Kuna Mina Olen Kohalolek viibib vaimse vibratsiooni sfääris, mis on materiaalsest universumist kõrgemal, siis ükski maises universumis tehtud viga ei saa teie Mina Olen Kohalolekut kuidagi negatiivselt mõjutada. Ükskõik milliseid vigu te olete materiaalses universumis kehastudes teinud, ei saa see mõjutada teie tõelist jumalikku identsust. Sõltumata sellest, kui armetuna te võite ennast tunda, on teil ALATI olemas potentsiaal oma Mina Olen Kohalolekuga taasühinemiseks ja oma tõelise vaimse potentsiaali rakendamiseks.

See on Jumala universumi kavandisse sisseloodud turvamehhanism ja te ei saa KUNAGI kaotada oma võimet saavutada üksolemise tunne oma kõrgema Olemusega. Aga ego töötab selle ühenduse vastu ja püüab teid hoida järjepidevalt niisuguses meeleseisundis, milles te tunnete ennast Jumalast lahusolevana.

Teie kausaalne keha

Te näete selle raamatu kaanel värvilisi ringe valge sfääri ümber, mis esindab teie Mina Olen Kohalolekut. See näitab neid saavutusi, mida te olete kogunud oma rännaku (erinevate kehastuste) jooksul materiaalses maailmas. See on teie positiivsete õppimiste kogemuste kogum ja pidage meeles, et ka niisugust õppetundi, mis veana tundub, saab pöörata positiivseks õppimiskogemuseks.

Seega on tark vaadata elule kui teaduslikule eksperimendile. Te olete siin selleks, et välja selgitada, mis töötab ja mis ei tööta. Senikaua, kui te olete valmis pöörama iga kogemuse positiivseks õppimise kogemuseks, ei ole teil tarvidust tunda süütunnet oma vigade pärast. Kui Thomas Edisson töötas elektripirni leiutamise kallal, katsetas ta 2000 materjaliga enne, kui ta leidis, mis töötab ja mis mitte. Ta ei arvanud, et tegi 2000 viga, vaid hoopis ütles: “Ma avastasin 2000 viisi, kuidas elektripirni teha ei saa.” Te võisite avastada 2000 viisi, kuidas ei saa muutuda niisuguseks inimolevuseks, missugune te tahaksite olla, aga neid kogemusi saab siiski kasutada niisuguse inimolevuse kujundamiseks, missugune te olla tahaksite.

Piibel viitab kausaalsele kehale järgmistes ütlemistes:

19. Ärge koguge endale aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad:

20. Vaid koguge endale aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega neid ei varasta:

21. sest, kus su aare on, seal on ka su süda (Mt 6:19-21).

Jeesus aga, vaadanud talle otsa, tundis armastust ta vastu ja ütles talle: “Üht asja on sulle vaja: mine ja müü ära kõik, mis sul on, ja anna vaestele, ja sul on siis varandus taevas; ja tule, järgi mind!” (5 Mk 10:21).

Teie kausaalset keha võib vaadelda kui kosmilist pangaarvet, millest te saate intresse välja võtta oma vaimse kasvamise ja oma Maale tuleku eesmärgi täitmise tarvis.

Kui te olete juba teadliku ühenduse oma kõrgema Olemusega rajanud, siis olete te võimelised kasutama oma kausaalsesse kehasse ladustatud positiivset energiat ja kogemusi.