24. Energiavool

Arv 8, mis ühendab ülemist ja alumist figuuri, esindab energia voolu teie Mina Olen Kohalolekust teie nelja madalamasse kehasse. Kui te olete eksinud lahusoleku teadvusse ja teete teadvustamata valikuid, siis te väärkasutate vaimset energiat ja see ei saa tõusta tagasi vaimsesse sfääri ega lisada positiivseid saavutusi teie kausaalkehasse nii, nagu selgitatud eelmises peatükis. Lahusoleku teadvuses tehtu muutub teie isiklikku energiavälja kogunenud väärkasutatud energiaks.

Need väärkasutatud energiapöörised tõkestavad teie intuitiivset ühendust oma vaimse minaga ja vähendavad Mina Olen Kohaloleku sfäärist materiaalsesse maailma voolavat energiahulka. Ühtlasi piiravad need energiablokid teie loovaid võimeid. Kui te taastate oma madalama olemuse tasakaalu, siis taastuvad ka 8-kujulise voolu energiad, voolates tagasi vaimsesse valdkonda, kus neid paljundatakse ja saadetakse tagasi alumisse sfääri. Kui te oma talente paljundate, siis teie loovad jõud suurenevad. Jeesus seletas seda oma tähendamissõnas talentidest:

“Sest kellel on, sellele antakse, ja tal on küllalt; aga kellel ei ole, sellelt võetakse ka see, mis tal on.” (6 Mt 13:12).

Tõeline viis oma talentide paljundamiseks on isetu soov aidata edendada kõiki eluvorme, mitte tegeleda üksnes iseenda heaolule keskendumisega. Teisi inimesi ja kogu elu väärtustate te eelkõige oma vaimset individuaalsust väljendades. Seda ei õnnestu teha, kui te otsite elus võimalusi iseenda pjedestaalile tõstmiseks või soovite saavutada heaolu teiste inimeste heaolu arvelt. Oma vaimset ehk jumalikku individuaalsust saab väljendada täiuslikult ainult siis, kui teie Teadlik Mina saavutab üksolemise tunde teie kõrgema minaga. Sellise üksolemise saavutamine eeldab jagusaamist oma inimlikust egost. Üksolemise uues identiteedis näete te ennast Jumalaga kaasloojana ja mõistate, et te olete oma Mina Olen Kohalolekuga üks.

Selle valgustatuse seisundi või Kristus-olemise seisundi kaudu mõistate te ka seda, et kõik kaasloojad pärinevad samast allikast ja seega kõik inimesed on ühe ja sama Jumala osad Maa peal. Olles teinud valgustatuse seisundipoole olulisi samme, hakkate te aru saama, et tõeline enese vaimse edendamise viis on isetult aidata teisi selle nimel, et ka nemad suudaksid oma inimliku ego võita ja nautida vaimset vabadust, mis kaasneb üksolemise seisundiga. Jeesus kirjeldas kogu elu ühtsust järgmises tsitaadis:

“Tõesti ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende mu nende vähemate vendade seast, seda te olete minule teinud!” (7 Mt 25:40).

“Ja kes iganes teie seast tahab olla kõige esimene, olgu teie ori.” (Mt 20:27).

“Ja mina tahan, kui mind maast üles tõstetakse, kõik tõmmata enese juurde!” (Jh 12:32)

Paulus rääkis ka kogu elu üksolemisest:

“Nõnda oleme me paljud üks ihu Kristuses, aga üksikult igaüks üksteise liikmed.” (Rm 12:5). “Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus!” (1Kr 12:12).