27. Kristus-mina olemusest

 

Joonisel kaheksakujulise figuuri keskpunktis asub teie Kristus-mina. Ta on vahendaja teie kõrgema Olemuse – Mina Olen Kohaloleku ja teie duaalsuses rändava madalama olemuse – Teadliku Mina vahel. Me võiksime öelda, et teie Kristus-mina on vaimne õpetaja, kes saadeti teie juurde pärast teie kontakti kaotamist oma kõrgema Olemusega. Ta on teie tervikolemuse üks koostisosadest ja seega võite te temani jõuda igal ajal, keskendudes oma südamele ja aktiveerides oma intuitiivseid võimeid.

Jeesus rääkis Kristus-minast järgmistes tsitaatides: 

“Ja ma palun Isa, ja ta annab teile teise Trööstija, et see teie juurde jääks igavesti.” (Jh 14:16). “Aga Trööstija, Püha Vaim, kelle minu Isa läkitab minu nimel,see õpetab teile kõik ja tuletab teile meele kõik, mida mina teile olen ütelnud.” (Jh 14:26).

Ei ole vaja üliinimlikke või imepäraseid võimeid selleks, et kuulda oma Kristus-mina tasast häält. Aga pidage meeles, et teie Kristus-mina ei asu teie füüsilise kehatasandil ja enamikel inimestest ka mitte tavateadvuse tasandil. Ta ei eksisteeri ka emotsionaalse ega mentaalse keha ja intellektuaalse või ratsionaalse meele tasandil. Samuti ei näe teie Kristus-mina teid ja teie elu niisuguse tajufiltri läbi, nagu teie ise ennast ja oma elu näete.

Kristus-mina tegelik eesmärk on pakkuda teile igas elusituatsioonis alternatiivset vaatenurka praegusele meelte poolt tajutavale ja läbi praeguse tajufiltri läbi nähtavale. Teie Kristus-mina teab täpselt, mida te suudate ja mida ei suuda aktsepteerida, arvestades teie meelte tajufiltri hetkeolukorda. Teie Kristus-mina eesmärk on anda teile laiem filtrivaba tajumise raamistik, mille valguses te oleksite võimelised ületama oma seniste elukogemuste baasil kujunenud tajufiltri piirangud.

Teie Kristus-mina teab, et oma madalama mina ehk Teadliku Mina tõstmiseks Kristus-meelega ühele tasandile on teil tarvis läbida tee, mis võimaldab järk-järgult avardada oma praegust teadvust kuni täieliku Kristus-teadvuseni. Teie Kristus-meel otsib alati võimalust tõsta teid kõrgemale teadvuse tasandile, kui te olete olnud seni.

See omakorda tähendab, et pole olemas situatsiooni, kus teie Kristus-mina ei suudaks teieni jõuda. Kuid teil on alati olemas valikuvabadus oma Kristus-meele kuulamiseks või selle ignoreerimiseks. Teie vaimse edenemise tõeliseks verstapostiks on küsimus, kas te olete valmis avama oma meeled ja südame millelegi, mis on seni eksisteerinud väljaspool teie tajufiltreid. Kui te ei soovi väljuda oma senise elukogemuse ja tajufiltri raamidest, siis te ei ole võimelised kuulma oma Kristus-meele häält. Selle asemel kuulete te oma ego üha valjemaks muutuvat kutset ja valeõpetuste massiteadvuse kaja, mis ütleb teile neid asju, mida teie ego kuulda soovib.

Kahjuks programmeerib maailm teid suunama oma tähelepanu madalamatele tasanditele. Mõned inimesed on väga keskendunud materiaalsele maailmale, mõned on väga emotsionaalsed ja teised väga intellektuaalsed. Kõik nad leiavad, et Kristus-mina sisemist häält on raske kuulda. Järelikult on teie vaimse kasvamise vältimatuks eelduseks võime arendamine endas oma tähelepanu ja identsustunde keskendamiseks oma Olemuse kõrgemale osale ja vaimsele valdkonnale. Jeesus rääkis Kristus-minale häälestumise tähtsusest, kui ta ütles:

“Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi.” (Mt 6:33)

Te mõistate, et oma Kristus-mina kuuldavõtmiseks peate te esmalt vaigistama oma ego valju hääle, mis püüab teie Kristus-mina alla suruda või püüab teie intuitiivseid kaemusi mõistuspärastada. Tegelikult püüab ego end teie elus asetada ülimale troonile ehk siis Kristus-mina kohale seni, kuni Teadlik Mina saavutab üksolemise teie Mina Olen Kohalolekuga. Ego püüab oma positsiooni kaitsta mitmel erineval viisil. Näiteks defineerib ta teatud uskumused eksimatuteks, luues niiviisi teie meele ümber alateadvuslikke kivinenud mõttemustreid. Ego-teadvusesolles ei julge paljud inimesed oma Kristus-mina hääle kuulamiseks vaadata oma sügavalt juurdunud arusaamadest kaugemale. Kristus- mina püüab ALATI juhtida teid väljapoole IGASUGUST mentaalset piirangut ja esitab seega pidevalt väljakutseid ego poolt kujundatud “eksimatutele” uskumustele.

Vaimse tee järgimise käigus ühinete te pikkamööda Kristus-meelega, mis tähendab, et te saavutate niisuguse visiooni ja eristamisvõime, mis võimaldab teil anti-Kristuse(ego-teadvuse) loodud illusioone läbi näha. See aitab teil tagasi nõuda oma nelja madalama keha puhtust isekate, kannatusi põhjustavate uskumuste käest. Kristus-meele abil saate te võita meisterlikkuse oma nelja madalama keha üle ja seeläbi ka materiaalse maailma üle.

Alguses näeb Teadlik Mina teie Kristus-mina välise õpetajana, aga vähehaaval te loote selle õpetajaga sügavama üksolemise tunde. See viib teid müstilisele ühendusele, mille kaudu te muutute “Kristuse pruudiks” ja teie Teadlik Mina saavutab üksolemise Kristus-minaga. Siis suudate te aktsepteerida, et Teadlik Mina on saavutanud oma seadusliku positsiooni Kristusena teie olemuses. Sellises üksolemise valgustunud väljas olete te muutunud Elavaks Kristuseks.

Niisugusele seisundile viitab Piibel, öeldes: “Nagu üleval, nii all”, mis tähendab, et teie Mina Olen Kohalolek saab nüüd teie nelja madalama keha kaudu tegutseda materiaalses maailmas ja väljendada mateerias oma tõelist vaimu ehk jumalikku individuaalsust. Teie identsustunne selles maailmas peegeldabki siis teie vaimset individuaalsust, mis on teie Mina Olen Kohalolekusse ankurdatud. Te olete võitnud meisterlikkuse iseenda ja Maa üle, nagu sümboliseerib gloobus joonisel oleva Vitruviuse inimese jalge all. Te võite nüüd kinnitada koos Jeesusega: “Mina ja mu Isa töötame tänini” (Jh 5:17).

Sisemiste vastuste saamine

Järgmine visualiseerimise harjutus on kavandatud selleks, et aidata teil leida vastuseid iseenda seest ja suurendada seeläbi oma intuitiivseid võimeid. Vastuseid, mida te soovite leida, ajendab soov sügavamaks arusaamiseks iseendast või vajadus mõista ennast ümbritsevaid olukordi. See visualiseerimise tehnika on kavandatud spetsiaalselt selleks, et aidata teil saavutada otsest kontakti omaKristus-minaga.

•Mine vaiksesse ruumi, kus sa saad olla segamatult vähemalt 5-10 minutit või ka rohkem. Istu mugavasse tooli nii, et käed ja jalad poleks ristatud. Leia mugav asend nii, et keha ebamugav asend ei saaks sind häirida. Kui sa tunned, et tahad pikali heita, siis heida.

 • Kui sa tunned, et oled lõdvestunud, suuna tähelepanu oma Mina Olen Kohalolekule kusagil pea kohal. Visualiseeri, et sinu Mina Olen Kohalolek langetab valge valguse voo sinu keha ja sinu isikliku energiavälja ümber. See valgusesammas on mitu jalga (1 jalg on 30 cm) paks ja ümbritseb täielikult sinu energiavälja. Valgus moodustab kõrgsagedusliku energiakilbi sinu energiavälja ümber, kus energia vibreerib nii kiiresti, et ükski materiaalse valdkonna energia ei saa sellest läbi tungida. Kõik madalama vibratsiooniga energiad põrkuvad tagasi sellelt valguse sambalt, mille sees sa oled.
 • Võta endale rahulikult aega, et täielikult sellesse visiooni ja meditatsiooni süüvida. Tunneta selle valge valgusesamba reaalsust ja kombatavust, selle peaaegu füüsilist olemasolu. Luba endal tunda ja aktsepteerida oma kaitstust igasuguste välisest maailmast tulevate häirivate või ebaharmooniliste energiate eest. Absoluutselt miski ei saa puudutada sinu energiavälja selle üksolemise valguse samba sees, nagu sa oleksid justkui teises dimensioonis.
 • Kui sa tõeliselt koged seda valguse sammast, siis visualiseeri, et sinu Mina Olen Kohalolek süütab vaimse tule sinu jalgade alla. See tuli on jõuline violetne valgus, mis on nii intensiivne, elektriline, põledes sinu jalge all ja selle valguse leegid läbistavad täielikult sinu keha ja sinu energiavälja, täites kogu ruumi valge valguse samba sees.
 • Violetsel tulel on jõud transmuteerida kogu negatiivne energia, mis on sinu isiklikku energiavälja ladestunud. Nendel energiatel on kalduvus koguneda sinu välja madalamasse ossa. Visualiseeri kontsentreeritud violetse leegi põlemist oma terves energiaväljas ja kõikide seal olevate toksiliste energiate hävinemist selles.
   
 • Suuna oma tähelepanu rinnakorvi keskkohta, oma südame kõrgusele. Visualiseeri vaimset leeki oma rinnakorvi keskel põlemas. See on sinu vaimne tuli, mis ei vaja põlemiseks kütust.
   
 • isualiseeri end kõndimas selles vaimses leegis, kuni avad ukse, värava või tunneli, mis ühendab sind vaimse maailmaga, kus kõik on valgus.
   
 • Visualiseeri end uksest või väravast sisse astudes tunnelit läbimas. Tunnel viib sind ilusasse aeda. Aed on ümbritsetud müüridega, mida katavad õitsvad puud ja aias on paljude kaunite lilledega peenraid, mis täidavad õhu imelise lõhnaga. Linnud laulavad.
   
 • Aias kõndides jõuad sa kahe üksteise vastas asuva istepingini. Sa istud ühele nendest ja sinu vaimne õpetaja istub teisel pingil näoga sinu poole. Sa võid seda õpetajat visualiseerida oma Kristus-minana või mõne teise religioosse kujuna, nagu Jeesus, Buddha või mõni teine vaimne meister. Kui sa valid oma Kristus-mina visualiseerimise, siis võiksid sa näha teda inimlikus vormis, mis kiirgab intensiivset valget valgust.
   
 • Anna endale aega tunda täielikku rahu selles rahustavas aias. Lase endal tunda oma vaimse õpetaja kiirgust. Sinu vaimne õpetaja ei mõista kohut ei sinu ega millegi üle, mida sa iganes teinud oled. Sinu õpetaja kiirgab tingimusteta ja lõpmatut armastust sinu hingele. Luba endal tunda seda armastust.
   
 • Kui sa tunned, et sinu õpetaja armastus ümbritseb sind, siis suuna oma tähelepanu lühidalt probleemile, küsimusele või olukorrale, mille kohta sa otsid sügavamat arusaamist. Näita seda olukorda õpetajale, kas sõnades või kujunditena. Palu õpetajalt arusaamist. Sa võid näiteks öelda: „Palun näita mulle sügavamat arusaamist selle olukorra suhtes.”
   
 • Pärast palve esitamist lase lahti sellest probleemist. Keskenda oma tähelepanu vaimsele õpetajale või ilusale aiale. Luba endal olla sügavas rahus, vaikses meditatsioonis ja tunne selle olukorra armsust.
   
 • Mõne hetke pärast pöördub sinu tähelepanu loomulikult sinu palve või murettekitava olukorra juurde tagasi. Kuula siis oma südame seest tulevat vastust. Kui sa ei saa kohest vastust, siis ära lase end häirida. Lihtsalt mõista, et mõnikord tuleb vastus sinu juurde hiljem või ootamatul kujul.
   
 • Veeda selles ilusas aias nii palju aega, kui soovid, ammutades endasse oma õpetaja vaimset valgust. Kui sa oled valmis tagasi pöörduma oma teadvuse tavaseisundi juurde, siis visualiseeri oma aiast lahkumine ja kõndimine mööda läbikäiku.
   
 • Kui sa läbikäigust väljud, ümbritseb sind valguse sammas. Pöördu tasakesi oma teadvuse tavaseisundi juurde.

Alguses ei pruugi te saada kohest vastust oma palvele. Vastus võib tulla mõnevõrra hiljem. Sõltuvalt küsimuse loomusest, võib see võtta tunde, päevi või isegi nädalaid. Ärge kaotage lootust. Lihtsalt andke sellele protsessile aega ja korrake seda harjutust nii palju kordi, kui tunnete vajaliku olevat.

Oluline võti selgete ja täpsete vastuste saamiseks on mõistmine, et teie Kristus-mina ei ole teie isiklik kuum liin. Teie Kristus-mina on tõeline vaimne õpetaja, kes ei riku teie vaba tahet ega tee teie eest valikuid. Vaimse õpetaja roll on aidata teil mõista tõelist olukorda nii, et teil oleks olemas positiivne alus õigete valikute tegemiseks oma teadliku meele kaasabil. Tõeline vaimne õpetaja ei ütle teile seepärast kunagi, mida teha ja kuidas teha. Seepärast ärge küsige:

“Mida ma pean tegema või kuidas ma pean tegema?” Selle asemel küsige: „Kuidas ma peaksin seda olukorda võtma; milline on selle olukorra sügavam mõistmine?”

Oma Kristus-minaga ühenduse taastamine on vaimse tee oluline osa. Kui te tunnete, et vajate lisainformatsiooni, siis võite te leida palju suurepäraseid raamatuid intuitsiooni arendamise teemadel.