28. Kerge väljapääs

Võib-olla pani kirjeldus teie tervikolemusest teid mõistma, et vaimne tee on keerukam, kui te arvasite ja vajab rohkem tööd, kui teie ette kujutasite. Nagu lühidalt selgitatud, aitab mõtteviisi positiivsemaks muutmine teil süstemaatiliselt oma elu parandada. See muudab kogu teie elu positiivsemaks.

Paljud vaimsed ja religioossed õpetused lubavad teile kerget väljapääsuteed, automaatse lunastuse teed. Ainus viis vaimsest pimedusest (ehk ego-teadvusest) vaimse vabaduseni jõudmiseks on oma identsustunde süstemaatiline ümberloomine, kuni te olete tõeliselt omaks võtnud tõelise nägemuse iseendast - selle, kes te tõeliselt olete. Niisugune äratundmine ja aktsepteerimine taastab üksolemise teie kõrgema ja madalama mina vahel. See nõuab tööd, sest teil on tarvis puhastada oma neli madalamat keha kõigist dualistlikest uskumustest ja energiate väärkasutamisest. Aga on olemas ka mõnevõrra kergem väljapääs.

Väljapääsuks on mõistmine, et teie Teadlik Mina on see, kelleks ta ennast peab. Teie Teadlikul Minal on võime samastada end kõigega, kelleks ta ennast peab, kelleks ta ennast mõtleb olevat ja Teadlik Mina suudab muuta oma identsustunnet kasvõi otsekohe. Võib öelda, et teie ego on ehitanud vaimse vangla teie neljas madalamas kehas olevatest enesekesksetest uskumustest ja väärkasutatud energiatest.

Te võite ette kujutada seda vanglat kui väikest tellistest kasti, millel on tillukese aknaga uks ees. Egol on õnnestunud meelitada teie Teadlik Mina pettusega sellesse vanglasse ja panna uskuma, et ta ei saa sealt välja. Seepärast vaatab teie Teadlik Mina praegu ennast ja maailma läbi ego vangla piiratud perspektiivi. See paneb teid tundma, et te olete justkui elus kinni jäänud, kannatate selle kinnijäämise tunde all ning ei suuda samas ka näha oma olukorrast mingit väljapääsu.

Tegelikult ei ole vangla uks lukustatud. Teadlik Mina saab igal hetkel otsustada, et avab selle vanglaukse ja astub ego poolt paika pandud piirangutest ehk vanglast välja. See muidugi ei tähenda, et vangla kaoks. Te peate veel asendama enesekesksed uskumused kõrgemate arusaamadega ja puhastama väärkasutatud energia, võttes tagasi kontrolli oma nelja madalama keha üle. Aga kui te juba asute väljaspool vanglat, siis teie elu perspektiiv, teie vaatenurk ja nägemus muutuvad hoopis teiseks.

Te ei tunne ennast enam piiratuna või kinnijäänuna ja elu ei näi enam lõputute kannatuste protsessina. Meenutage vana tõde ütlemises, et te pole inimolevus, kes püüab saada vaimset kogemust, vaid olete vaimne olevus, kes on kehastunud füüsilises maailmas inimesena elamise kogemuse saamiseks ning läbi selle vaimselt kasvamiseks. Ja kui teile ei meeldi see inimlik kogemus, siis on teil võimalus seda kogemust igal ajal teiseks muuta vaimset teed järgides.

Te võite nüüd kasutada oma Kristus-mina teenäitajana oma tõelise identsuseni jõudmisel. Te hakkate mõistma ja võtate omaks, et olete vaimne olevus ja te hakkate tundma vabadust ja rõõmu sellest äratundmisest, kes te tõeliselt olete, miks te siin olete ja kuidas te saate täita oma kõrgeimat eesmärki. Selle raamatu ainus eesmärk on valgustada teid niisuguses arusaamises, mis saab aidata teil vaimset vabadust nõuelda.

Paljusid kristlasi on kasvatatud uskumises, et ainult Jeesus sai väita, et tema on üks Jumalaga, sest ta oli ainus Jumala poeg ning pühaduse teotus on mõelda, et teie suudate samuti teha seda, mida tegi Jeesus. Aga Jeesus ei ole kunagi väitnud, et ta on ainus Jumala poeg, vaid on kindlalt kinnitanud:

“Mina ei saa iseenesest teha midagi.” (Jh 5:30). “Ma ei tee midagi iseenesest, vaid räägin nõnda, nagu Isa on mind õpetanud.” (17 Jh 8:28).

Jeesus kasutas sõna “Isa” sümbolina oma Mina Olen Kohaloleku või oma vaimse õpetaja kohta. Järelikult oli see Mina Olen Kohaloleku Valgus, mis andis Jeesusele jõu teha neid tegusid, mida ta tegi. See sai võimalikuks, sest tema neli madalamat keha olid sedavõrd puhtad, et puhas vaimne valgus tema Kohalolekult sai vabalt voolata materiaalsesse sfääri. See seletabki Jeesuse suuremate loovate jõudude olemasolu, kui te näete neid keskmisel inimolendil. Ortodokssed religioonid on maha vaikinud saladuse, et kõikidel inimestel on oma Mina Olen Kohalolek. Sellepärast on teie Mina Olen Kohalolekul samasugune jõud kui Jeesuse Mina Olen Kohalolekul. Seepärast Jeesus ütles:

“Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neidsamu tegusid, mida mina teen, ja teeb nendest suuremaidki, sest mina lähen Isa juurde.” (Jh 14:12).

Teie, see tähendab teie madalam mina, ei saa teha neid tegusid, mida Jeesus tegi, aga Jumal läbi teie saab küll teha neid tegusid, mida ta ka läbi Jeesuse tegi. Jeesuse tegi unikaalseks enda sees oleva Jumala aktsepteerimine ja nii sai Jumal töötada piiranguteta läbi tema. Teid on programmeeritud peatama Jumala Valgus ja armastuse vool läbi oma madalama keha, aga Kristus-meele kaudu oma teadlikkust suurendades, saate te seda programmeeringut muuta. Siis saate te tunda Kristuse tõde, mis teeb teid ego illusioonidest vabaks.

Kui te seda tõde teate ja ka tunnete, siis võite te saavutada samasuguse üksolemise seisundi oma Mina Olen Kohalolekuga, nagu demonstreeris Jeesus. Jeesus tuli näitama kõikidele inimestele niisugust teed, mille järgimiseks on kõigil inimestel potentsiaal. Jeesus tahab, et kõik inimesed näeksid teda eeskujuna, aga mitte iidolina, keda kummardada. Jeesus tuli demonstreerima üht vaimse kasvamise taga olevat põhiprintsiipi:

Mida üks on teinud, seda saavad kõik teha.

Üksolemise seisund oma Mina Olen Kohalolekuga on teie kõrgeim potentsiaal Maa peal ja kui te selle saavutate, siis saate te täita oma rolli Jumalaga kaasloojana. Ainult siis, kui kriitiline hulk inimesi saavutab selle üksolemise seisundi, saab teoks Kristuse teistkordne tulek. See toob Jumala kuningriigi Maa peal ilmumisse, mis juhatab sisse rahu ja valgustatuse Kuldse ajastu.

Tõenäoliselt kehastusite te planeedile Maa praegusel konkreetsel ajal eesmärgiga aidata Kuldset ajastut ilmumisse tuua. Suure tõenäosusega on teil alati olnud tunne, et midagi on Maapeal valesti, et midagi puudub ja midagi on vaja muuta. Te olete suure tõenäosusega alati igatsenud midagi paremat, midagi enamat ja see kaotatud paradiis on üksolemine teie tõelise minaga. Selle üksolemise teokssaamise ja maailma parandamise võti on iidses kutses:

Inimene, tunne ennast.

Mis tegelikult tähendab:

Inimene, tunne oma Mina nagu Jumalat.

Teie tõeline mina on teie Mina Olen Kohalolek. Julgege teda tundma õppida, julgege olla siin all kõike seda, kes te olete Üleval.