30. Mõtete muutumine reaalsuseks

Alustuseks mõelge selle peale, et teaduse üks peamisi panuseid on tõestuses, et paljudel nähtavatel tagajärgedel on nähtamatu põhjus. Kujutage näiteks ette, et äkki ilmuvad teie kehale veritsevad haavandid. Te püüate neid ravida, pannes haavanditele salvi, seega tegeldes nähtava tagajärjega. Aga haavandid ei kao ja lõpuks lähete te arsti juurde. Kuna arst on teadlane, siis ta teab, et nähtavaid haavu tekitab nähtamatu põhjus, nimelt teie veres olev infektsioon. Hävitades haigust tekitanud bakterid, kõrvaldate te põhjuse ja tagajärg kaob. Teadus on põhjuse ja tagajärje kohta öelnud:

  • Paljud erinevad vormid, mida võib materiaalses universumis näha, on tagajärjed, kuna nad on loodud ühest nähtamatust substantsist. Kogu mateeria koosneb molekulidest. Molekule moodustavad aatomid. Aatomid koosnevad subatomaarsetest aineosakestest. Subatomaarsed aineosakesed võivad ilmuda kas mateeria aineosakestena või energialainetena, mis tähendab seda, et need koosnevad puhtast energiast. Nüüdisaegne teooria ütleb, et subatomaarsed aineosakesed seisavad koos väga väikestest stringidest, mis vibreerivad, aga need stringid asuvad teistsuguses dimensioonis, mida see raamat nimetab vaimseks valdkonnaks ehk sfääriks.
     
  • Protsessi, mille käigus see üks põhisubstants võtab erinevate aatomite, molekulide ja nähtavate vormide välimuse, juhivad teatud loodusseadused.

Teadus ei suuda ikka veel täpselt kirjeldada, kuidas energia muutub mateeriaks, aga selle on osaliselt, nagu varem selgitatud, põhjustanud tõsiasi, et teadus on ignoreerinud meelt. Nagu eelpool kirjeldatud, on kvantfüüsika näidanud selget seost teadvuse ja subatomaarsete aineosakeste vahel. Mõned teadlased teoretiseerivad nüüd, et universumi põhilisteks ehitusplokkideks ei ole aineosakesed ega energialained, vaid informatsioon.

Keskne küsimus on niisugune: “Mis paneb vibreeriva energia võtma tahkete aineosakeste kuju ja mis paneb need aineosakesed kombineeruma spetsiaalseteks aineks ja vormideks nähtavas universumis?” Näitena mõelgem selle peale, et kõik koosneb subatomaarsetest aineosakestest. Aga mis asjaolu paneb neid aineosakeste gruppe kombineeruma hapniku või vee molekuliks? Mis käsib teistel aineosakestel luua näiteks niisuguseid aatomeid, mis moodustavad mineraale? Ja mis annab kõigile molekulidele impulsi kombineeruda nii, et nad moodustavad terve planeedi tohutute ookeanidega? Kuna kvantfüüsika on tõestanud ümberlükkamatut ühendust mateeria ja meele vahel, siis protsess, mille abil energia – meele vibratsioon – muutub mateeriaks, ei saa olla ebateadlik ega ebaintelligentne protsess.

Kõige avatuma meelega teadlased on hakanud nüüd teoretiseerima, et universumil on oma spetsiifiline vorm, kuna põhisubstants, millest universum koosneb, võtab kuju vastavalt tema suhtes rakendatavale informatsioonile. Teadlaste jaoks on probleemiks tõdemus, et informatsioon saab eksisteerida ainult teadlikus meeles. Te võite mõelda, et informatsioon on näiteks raamatusse kirja pandud tekst või info teie arvuti kõvakettal. Aga see, mis on trükitud raamatu lehekülgedele, on lihtsalt mustade punktide jada teatud mustris. Sarnasel viisil on teie arvutisse salvestatu vaid signaalide edastus numbrite 0 ja 1 kujul. Need on andmed, aga mitte informatsioon. Andmed arvutis või punktid raamatus ei muutu informatsiooniks enne, kui keegi neid loeb ja interpreteerib. Järelikult suudab vaid teadlik meel tähenduseta andmed muuta tähendusega ja rakendatavaks informatsiooniks.

Selleks et universumi põhisubstants saaks võtta nähtava vormi, peab seda juhtima teadlik intelligentsus, kes formuleerib vormi kujundi ja siis kannab selle informatsiooni substantsile, millel küll pole veel vormi, kuid ta omab potentsiaali vormi võtmiseks. Materialistlik teadlane ei suuda selgitada niisuguse meele eksisteerimist, kuna evolutsiooniteooria väidab, et eneseteadlikke meeli ei olnud planeedil Maa enne inimese ilmumist. Aga sarnaselt eelmistes sektsioonides kirjeldatuga, saab seda fenomeni selgitada vaimse maailmavaate abil.

Siinkohal tuleks veel lisada, et Jumal või vaimsed Olevused ei ole ainukesed olevused, kellel on meele võime suunata informatsiooni Ma-ter Valgusele, pannes seda spetsiifilist vormi võtma. Teie meelel on täpselt samad loovad võimed kui Jumalal, sest te olete loodud Jumala kuju ja sarnasuse järgi. Järelikult on teie väline olukord, teie füüsilised olukorrad – vähemalt osaliselt - loodud nende kujundite poolt, mida te hoiate oma meele neljal tasandil. Te panete need kujundid Ma-ter Valguse peale ja valgus võtab lõpuks teie mentaalsetele kujunditele vastava vormi. Kui te peate elu võitluseks, siis te loote ja tõmbate ligi olukordi, mis teevad teie elust võitluse.

Siiani olete te pannud mentaalseid kujundeid Ma-ter Valguse peale teadmata, mida te teete. Te olete teinud seda, ilma et oleksite olnud teadlikud, kuidas teie mentaalsed kujundid – teie teadlik ja alateadlik identsustunne, mõtted ja tunded – on teie elu mõjutanud. Aga kui te hakkate juba aru saama, et nähtavad olukorrad teie elus on lihtsalt nähtamatu põhjuse tagajärjed, siis hakkate te taas oma elu üle kontrolli saavutama.

Oma meele neljal tasandil olevate kujundite ja uskumuste muutmise abil saate te hakata oma väliseid olukordi muutma. Selle asemel, et istuda kosmilise peegli ees ja oodata, et ta teile naerataks, saate te ise astuda esimese sammu ja naeratada peeglile oma kõigis neljas madalamas kehas. Kui te kogete ebameeldivat tagajärge või ebameeldivat välist sündmust, siis teadke, et sellel on sisemine tekkepõhjus. Seda mõistes saate te vältida ennasthaletsevat reaktsiooni: “Miks see minuga juhtus?” ja hoopis küsida: “Millise mentaalse kujundi ma projitseerisin kosmilisse peeglisse, et kosmiline peegel tagastas mulle niisuguse olukorra?” Niimoodi lähenedes inspireerite te endid leidma konstruktiivsemaid ja edasiviivamaid elumustreid.