32. Meel üle mateeria

Teie välised olukorrad on teie energeetilises sfääris ehk teie meelte ja mõtete reaalsuseses toimuva tagajärjed. Loogiline järeldus ütleb, et meelel on mateeria üle reaalne võim, sest mateeria koosneb samast “ainest” nagu meelgi ja teie meelel on võime menetleda seda ainet. Teoreetiliselt annab see teile piiramatu potentsiaal oma füüsilise tasandi olukordade kujundamiseks meele abil. Nii mõnedki eneseabi gurud võivad teile rääkida täiusliku tervise ja piiramatu rikkuse ilmumisest teie ellu - kui te ainult maksate neile selle eest, et nad avaldaksid teile oma salasüsteemi.

Teie potentsiaal olukordade muutmiseks aga ei ole piiramatu, sest on olemas teatud faktorid, mille üle teie meelel ei ole jõudu. Kui te tunnete ära oma piirangud, siis te saate õppida neid kasutama oma elu külluslikumaks muutmisel. Mõned neist piirangutest on järgmised:

  • Te olete Jumalaga kaaslooja. Teie Teadlik Mina kehastub praegu planeedil Maa. Teie ei loonud Maad. Teie meelel ei ole – praegu – loovat jõudu selleks, et muuta selle planeedi põhilist kavandit. Teil on võimalus see tõsiasi omaks võtta ja keskendada oma energiad oma elu elamiseks parimal võimalikul viisil planeedi Maa kavandi baasil.
     
  • Maa kavandi kujundasid vaimsed Olevused. Aga kuna inimolevused laskusid madalamasse teadvuse seisundisse, siis lõi inimkond kollektiivselt teatud tasakaalust väljasolevad olukorrad. Need olukorrad mõjutavad teid paratamatult ja teil ei ole oma isiklikus meeles jõudu – vähemalt lähitulevikus – muuta seda, mis on kollektiivse meele poolt sajandite vältel loodud. Seega peate te aktsepteerima tõsiasja, et praegu eksisteerivad teatud piiravad olukorrad sellel planeedil, mida teie ei saa muuta või täielikult vältida. Aga kasutades oma meelt, saate te nende olukordade mõjujõudu oma elu üle vähendada.
     
  • Te ei ole ainus kaaslooja, kes elab sellel planeedil ja Maa ei ole loodud üksnes selleks, et teie vajadusi teenida. Ta loodi teadusliku laboratooriumina, milles paljudel kaasloojatel on ette nähtud õppida oma loovaid võimeid praktiseerima ilma ennast, teisi ja planeeti hävitamata. Kuna kõigile kaasloojatele anti vaba tahe, siis on olemas potentsiaal selleks, et üks grupp inimesi või indiviide võib ennast hävitada. Niisuguse riski vähendamiseks on Looja tööle pannud teatud seadused, mis juhivad teie loovaid pingutusi. Kui te nende seadustega vastuollu lähete, siis piirate te oma loovaid jõude ja loote tagajärjed, mis viivad kannatusele. Aga Looja seadusi järgides loote te ülesmineva spiraali, mis suurendab teie loovaid jõude ja loob positiivseid tagajärgi teie enda ja teiste jaoks. Kaasloomine Jumala seadustega kooskõlas (põhilisi seadusi kirjeldatakse hiljem) on teie eelis.
     
  • Paljude olukordade tulemust ei määra üksnes teie, vaid seda mõjutavad ka teised inimesed. Seega, kui te puhastate omaenda meele kõikidest negatiivsetest elementidest, siis teiste inimeste meeled saavad ikkagi olukorra tulemusse negatiivselt sekkuda. See annab teile kaks valikuvõimalust. Te võite veeta kogu oma elu, püüdes teisi kontrolli alla saada, kuid see viib ainult kannatusele kõigi jaoks. Kuid te saate ka otsustada, et austate nii teiste kui iseenda vaba tahet. Omaenda meele kallal töötamise eeliseks on teiste inimeste tehtud valikute negatiivse mõju vähendamine oma elule.

Need on mõned peamised piirangud, mis mõjutavad teie loovat väljendust. Kuid frustratsiooni ja tühjade lubaduste ohvriks langemise vältimiseks tuleks arvestada veel ühe piiranguga.