33. Lahendustest eneseabi kaudu

Viimaste aastakümnete jooksul on eneseabi kättesaadavus kasvanud ja paljud inimesed on hakanud kasutama erinevaid vaimseid tehnikaid. Paraku on need aga sageli andnud kõrgelennulisi lubadusi pakkuda kiireid ja dramaatilisi muudatusi teie elus. Paljud on jõudnud niisuguse punktini, kus nad tunnevad, et neid on toidetud tühjade lubadustega, sest lubatud muudatused ei ole ilmunud nende ellu nii kiiresti, kui lubati või pole need ilmunud lubatud ulatuses. Millega seletada niisugust tulemuste puudumist? Tuleb aru saada, et enne välise olukorra muutumist peate te puhastama kõik oma meeletasandid sinna kogunenud ebatäiuslikest energiatest ja ebaõigetest uskumustest. Need energiad ja uskumused pole sinna üleöö ilmunud. See seletab ka, miks neid ei suudeta puhastada lühikese ajaperioodi jooksul.

Käesolevas raamatus pakutavate tehnikate, samuti muu eneseabi ja vaimse filosoofia rakendamise edukus sõltub sellega pikemaajalisest tegelemisest. On tõepoolest olemas väljapääs inimlikest piirangutest, aga see väljapääs pole kiire ega kerge. Kui te langete kerget väljapääsu pakkujate ohvriks, siis saate te pettumuse osaliseks. Pettumine võib põhjustada vaimsest teest loobumise just enne reaalsete tulemuste nägemist. See ei tähenda, et teil ei ole võimalik saavutada tulemusi lühema perioodi jooksul. Paljud inimesed kogevad mõningaid tulemusi peaaegu silmapilkselt, aga siis lähevad nad sügavamasse enesega tegelemise faasi, kus saab selgemaks, et püsivad ja põhjalikumad tulemused nõuavad rohkem tööd. Te läbite selle faasi vaid siis, kui te hindate realistlikult seda, mida on vaja kindlalt teel püsimiseks.

Muide, vaadates vaimset teed kui pikaajalist perspektiivi, olete te võimelised vastama ka ühele elu põhiküsimustest, nimelt sellele, millele teadus ega traditsiooniline kristlus ei suuda vastust anda. Nimelt tekib küsimus, miks näib maailmas olevat suur ebaõiglus ja miks näib, et Jumal soosib mõningaid inimesi ja teisi määrab kannatusrikkale elule. Näiteks mõned lapsed sünnivad ränkade füüsiliste või psühholoogiliste puuetega, teised aga ülevoolavalt andekatena. Mõnedel läheb ladusasti õigel rajal püsimine ja õigete asjade tegemine, teised aga komistavad ikka ja jälle kas tõsiste haiguste või muu ebaõnne otsa ning kolmandad, rikkudes nii Jumala kui inimeste seadusi, pääsevad igalt poolt näiliselt puhta nahaga.

Teadusel ei ole muud vastust, kui pidada elu juhuste mänguks ja kristlased ütlevad, et tegemist on Jumala tahtega ning et Jumal töötab saladuslikel viisidel. Aga loogiline vastus avaldab ennast teile vaid siis, kui te mõtisklete sügavalt selle fakti üle, et te olete vaimne olevus, kes suudab eksisteerida oma praegusest füüsilisest kehast sõltumatult. Teid loodi vaimses valdkonnas ja Teadlik Mina laskus siis teie füüsilisse kehasse. Justkui sõiduvahendiks materiaalses maailmas tegutsemiseks või ühendajaks teie Teadliku Mina ja füüsilise keha vahel, loodi teie kolm madalamat keha: identiteedikeha, mentaalkeha ja emotsioonikeha. Enamus vaimseid õpetusi selle planeedil ütlevad, et teie olemus suudab üle elada füüsilise keha surma ja jätkata eksisteerimist vaimses valdkonnas. Loogiliselt ei ole mingit põhjust, miks teie olemus ei saaks eksisteerida vaimses valdkonna enne teie füüsilisse kehasse laskumist.

Siit võib järeldada, et aegade algusest peale on teie Teadlik Mina kehastunud planeedil Maa rohkem kui üks kord, mis tähendab seda, et teie rännak planeedil Maa ulatub sadadesse või tuhandetesse aastatesse tagasi. See selgitab mõlemad ülalpool tõstatatud küsimused. Kuna te olete inkarneerunud palju kordi erinevates situatsioonides, siis olete te kasutanud oma loovaid võimeid selleks, et panna liikuma teatud põhjused ja selles elus kogete te tagajärgi. Seda kutsuvad ida religioonid karmaks ja see on lihtsalt selle energiaimpulsi tagasipöördumine, mille te saatsite välja eelmisel eluajal. Einstein ütles, et aegruumi kontiinum moodustab suletud silmuse, nii et kui te jätkate samas suunas liikumist, siis te lähenete lõpuks oma lähtepunktile vastassuunalt. Seega, teadus näib olevat kinnitanud seda, mida Jeesus väljendas, kui ta käskis inimestel teha teistele seda, mida nad tahaksid, et teised neile teeksid. See, mida te teistele teete, tuleb lõpuks teile tagasi, sest kosmiline peegel tagastab teile selle, mille te välja saadate.

Kui laps sünnib mingi haigusega, siis haiguse põhjus loodi tema poolt juba eelmistes kehastustes. Kuigi see võib näida karmina, on see suures perspektiivis toetav kontseptsioon. Kui lapse haigus oleks juhuste mängu tulemus või ebaõiglase Jumala tahe, siis ei oleks lapsel kunagi võimalik oma elu parandada. Aga kui situatsioon on lapse poolt eelmistes kehastustes tehtud valikute tulemus, siis uuesti kehastudes saab ta muuta neid loodud põhjuseid ning uues elus uute valikute tulemusena ületada ebasoodsad tagajärjed.

Nii seletubki, miks võib mööduda palju aega oma vaimsete harjumuste muutmisest enne, kui te saate näha mingeidki märkimisväärseid tulemusi, hoolimata sellest, et te teete suuri jõupingutusi oma elu parandamiseks ja töötate aktiivselt oma meelte ja nelja madalama keha puhastamisega. Te mõistate nüüd, et oma meelte tasandite täieliku puhastamise eesmärgil peate te ennast vabastama ka nendest piirangutest, mis te eelmistes eludes lõite. Pole realistlik oodata, et need paljude kehastuste jooksul loodud ebatäiuslikud energiad ja uskumused saaksid olematuks pühitud lühikese ajaperioodi jooksul.